ZAPYTAJ O PRODUKT

YHAP-C – Heat. Cap.: 900 – 40000 kW, Absorption Heat Pump

Pompa ciepła YORK® YHAP-C oszczędza energię poprzez przenoszenie ciepła (energii) ze źródeł ciepła odpadowego w celu zwiększenia temperatury dostarczanej gorącej wody. Dodatkowe ciepło (energia) wymagana przez system pompy ciepła jest znacznie mniejsze od kotła.

Pompy ciepła absorpcyjne YHAP-C są idealne do ogrzewania lokalnego i przemysłowego, ponieważ wykorzystują zużytą energię cieplną w pomieszczeniach przemysłowych i dostarczają gorącą wodę o wysokiej temperaturze.