Na każdą inwestycję udzielamy gwarancji indywidualnie skalkulowanej na etapie ofertowania. Okres gwarancji wynosi od 12-60 miesięcy.