Ten dział naszej firmy zajmuje się budową systemów chłodniczych opartych o agregaty chłodnicze agregaty wody lodowej oraz klimakonwektory, komór niskotemperaturowych a także pompowni. Zajmujemy się również aranżowaniem powierzchni magazynowych o niskiej temperaturze składowania, chłodni oraz mroźni.