Zdobyte doświadczenie na inwestycjach w przedsiębiorstwach farmaceutycznych pozwala wykorzystać wiedzę  opartą na właściwym zamontowaniu profesjonalnych systemów nawilżania.

Stosujemy nawilżacze parowe jak również nawilżanie ultradźwiękowe, wykorzystywane  do systemów wentylacyjnych jak również indywidualnych pomieszczeń.