W przypadku nawilżania powietrza, musimy poznać warunki dotyczące miejsca instalacji oraz wymagania techniczne wymiany a także parametry powietrza w docelowej strefie instalacji. 

Projekt powstaje w oparciu o jak najdokładniejszą ocenę docelowego obszaru instalacji, dzięki czemu możemy wybrać odpowiednie urządzenie : jednostki sterujące, pompy oraz atomizery uwzględniające indywidualne potrzeby konkretnego obszaru i produkcji.

Dzięki wybraniu odpowiedniej pompy oraz typów atomizerów obniżymy zużycie energii, podniesiemy żywotność komponentów oraz utrzymamy bezpieczeństwo higienicznego systemu nawilżania.