ZAPYTAJ O PRODUKT

Jednostka kanałowa z wysokim ESP
Jednostka z silnikiem wentylatora AC do montowania kanałowego w poziomie
>

Cechy produktu

  • System szybkiego mocowania do instalacji na ścianie lub w suficie
  • Filtr powietrza można wyjąć w prosty sposób do czyszczenia
  • Proste złącze kanału jest zamontowane po stronie wylotowej

FWD-AT

FWD04ACTN6V3 FWD06ACTN6V3 FWD08ACTN6V3 FWD10ACTN6V3 FWD12ACTN6V3 FWD16ACTN6V3 FWD18ACTN6V3
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 2.10 (1) 3.66 (1) 4.84 (1) 5.23 (1) 6.35 (1) 8.61 (1) 9.37 (1)
Wysoka kW 2.83 (1) 4.16 (1) 6.04 (1) 6.58 (1) 9.22 (1) 12.21 (1) 13.49 (1)
Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. Niska kW 2.74 (1) 4.99 (1) 6.03 (1) 6.68 (1) 8.42 (1) 11.63 (1) 12.92 (1)
Wysoka kW 3.65 (1) 5.71 (1) 7.33 (1) 8.25 (1) 11.86 (1) 15.92 (1) 17.74 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 3.04 (2) 5.59 (2) 6.47 (2) 7.28 (2) 9.06 (2) 12.68 (2) 13.73 (2)
Wysoka kW 4.05 (2) 6.42 (2) 7.88 (2) 8.93 (2) 12.72 (2) 17.29 (2) 19.05 (2)
Pobór mocy Niska kW 0.14 0.35 0.29 0.29 0.37 0.87 0.87
Wysoka kW 0.265 0.460 0.505 0.505 0.750 1.300 1.300
Wymiary Jednostka Wysokość mm 559 559 559 559 718 718 718
Szerokość mm 754 964 1,170 1,170 1,170 1,380 1,380
Głębokość mm 280 280 280 280 353 353 353
Ciężar Jednostka kg 32.5 40.6 47.3 48.7 65.3 77.0 79.5
Wentylator Szybkość przepł. pow. Low m³/h 534 1,021 1,208 1,200 1,485 2,092 2,073
High m³/h 802 1,241 1,609 1,584 2,380 3,206 3,175
Spręż dyspozycyjny Niska Pa 38 41 38 38 30 31 32
Wysoka Pa 67 59 67 66 78 76 74
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 54 (4) 59 (4) 62 (4) 62 (4) 60 (4) 69 (4) 69 (4)
Wysoki dBA 66 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4) 74 (4) 78 (4) 78 (4)
Poziom ciś. akust. Niski dBA 49 (5) 54 (5) 57 (5) 57 (5) 55 (5) 64 (5) 64 (5)
Wysoki dBA 61 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5) 69 (5) 73 (5) 73 (5)
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 493 (1) 915 (1) 1,085 (1) 1,197 (1) 1,509 (1) 2,145 (1) 2,365 (1)
Wysoka l/h 671 (1) 1,059 (1) 1,344 (1) 1,501 (1) 2,163 (1) 2,953 (1) 3,270 (1)
Ogrzewanie Niska l/h 529 (2) 972 (2) 1,124 (2) 1,264 (2) 1,573 (2) 2,203 (2) 2,389 (2)
Wysoka l/h 705 (2) 1,114 (2) 1,369 (2) 1,551 (2) 2,209 (2) 3,008 (2) 3,311 (2)
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 10 (1) 18 (1) 17 (1) 11 (1) 15 (1) 21 (1) 27 (1)
Wysoki kPa 17 (1) 24 (1) 24 (1) 16 (1) 29 (1) 37 (1) 48 (1)
Ogrzewanie Niski kPa 9 (2) 17 (2) 15 (2) 10 (2) 14 (2) 18 (2) 23 (2)
Wysoki kPa 15 (2) 22 (2) 21 (2) 14 (2) 25 (2) 31 (2) 41 (2)
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 5 5 5 5 5 5 5
Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Ogrzewanie Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Połączenia instalacji Spust Śr. zew. mm 17 17 17 17 17 17 17
Przyłącze wodne Wężownica główna inch 3/4 „ 3/4 „ 3/4 „ 3/4 „ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Wężownica dodatkowa inch 1/2″
Power supply Typ 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Faza 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
Voltage V 230 230 230 230 230 230 230
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K.
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K.
Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.