ZAPYTAJ O PRODUKT

Jednostka kanałowa z niskim ESP

Jednostka z silnikiem wentylatora AC do montowania kanałowego w poziomie

Cechy produktu

 • Łatwy montaż i konserwacja
 • Silnik wentylatora z 4 ustawieniami prędkości
 • Wysoka moc przepływu powietrza
 • Gama przewodowych sterowników elektronicznych
 • Dostępne ciśnienie statyczne aż do 50Pa
 • Szeroki zakres operacyjny
 • Standardowo dostępne przyłącze wody z lewej i z prawej strony
 • Powiększona taca do skroplin w standardzie
 • Zawór montowany fabrycznie (zarówno z lewej, jak i z prawej strony)
 • filtr nylonowy klasy G2
 • izolacja polietylenowa

FWE-CT

FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 0.70 1.20 1.40 2.10 2.50 3.10 3.70
Wysoka kW 1.33 2.08 2.58 3.94 4.30 5.25 6.48
Bardzo wysoka kW 1.61 2.44 3.27 4.55 4.83 6.02 7.58
Wydajność całkowita, inst. 2-przewod. Niska kW 0.90 1.40 1.80 2.80 3.10 3.90 4.90
Wysoka kW 1.81 2.78 3.49 5.32 5.68 6.92 8.64
Bardzo wysoka kW 2.17 3.22 4.34 6.06 6.83 7.84 9.96
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 2-przewod. Niska kW 1.02 1.70 1.93 2.85 3.75 4.49 5.30
Wysoka kW 1.96 3.13 3.76 5.61 6.53 7.84 9.43
Bardzo wysoka kW 2.38 3.66 4.77 6.48 7.96 9.00 11.08
Pobór mocy Niska kW 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12
Wysoka kW 0.039 0.054 0.059 0.093 0.128 0.145 0.180
Bardzo wysoka kW 0.046 0.069 0.083 0.119 0.163 0.181 0.230
Wymiary Jednostka Wysokość mm 253 253 253 253 253 253 253
Szerokość mm 590 590 590 590 590 590 590
Głębokość mm 705 875 1,010 1,210 1,460 1,560 1,820
Ciężar Jednostka kg 17.0 20.2 23.7 28.4 36.7 39.1 45.5
Obudowa Kolor Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal
Wentylator Szybkość przepł. pow. Low m³/h 150 256 284 426 569 688 808
High m³/h 311 518 619 926 1,188 1,413 1,735
Bardzo wysoki m³/h 430 638 910 1,195 1,559 1,753 2,177
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Niski dBA 31 38 32 39 38 41 40
Wysoki dBA 49 56 50 55 57 58 60
Bardzo wysoka dBA 51 61 58 62 62 64 65
Poziom ciś. akust. Niski dBA 21 28 22 29 27 31 29
Wysoki dBA 39 46 38 45 47 48 49
Bardzo wysoki dBA 41 51 48 52 52 54 55
Przepływ wody Chłodzenie Niska l/h 115 184 209 327 388 497 565
Wysoka l/h 212 331 404 668 733 899 1,050
Bardzo wysoka l/h 254 382 526 768 886 1,023 1,229
Ogrzewanie Niska l/h 192 322 364 530 650 780 995
Wysoka l/h 370 592 707 1,051 1,279 1,531 1,773
Bardzo wysoka l/h 449 692 899 1,216 1,562 1,757 2,085
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Niski kPa 3 2 4 10 3 5 8
Wysoki kPa 11 9 16 36 10 15 25
Bardzo wysoka kPa 15 12 24 46 15 19 33
Ogrzewanie Niski kPa 4 4 5 11 35 50 11
Wysoki kPa 14 12 20 44 134 189 33
Bardzo wysoka kPa 20 17 32 58 199 249 46
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 3 3 3 3 3 3 3
Maks. °C 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0
Ogrzewanie Min. °C 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Maks. °C 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Połączenia instalacji Woda Wlot 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Wylot 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″
Spust Śr. zew. mm R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″ R 3/4″
Power supply Typ 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
Faza 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
Voltage V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Prąd wejściowy Niski A 0.13 0.18 0.19 0.27 0.40 0.46 0.54
Wysoki A 0.17 0.24 0.26 0.43 0.58 0.65 0.78
Bardzo wysoki A 0.21 0.31 0.37 0.53 0.73 0.81 1.03