ZAPYTAJ O PRODUKT

Jednostka typu Flexi
Jednostka z silnikiem wentylatora AC do montowania w poziomie lub pionie

Cechy produktu

  • System szybkiego mocowania do instalacji na ścianie lub w suficie
  • Dostępne wstępnie zamontowane zawory 3-drogowe/4-portowe wł./wył.
  • Obudowy zaworu są izolowane, nie jest potrzebna dodatkowa taca skroplin
  • Obudowy zaworu zawierają zawory równoważące i osłonę na czujnik
  • Złącza fast-on dla opcji elektrycznych: nie są wymagane narzędzia
  • Filtr powietrza można wyjąć w prosty sposób do czyszczenia

 

FWL-DAF

FWL01DAFV3 FWL15DAFV3 FWL15DAFVS FWL02DAFVS FWL25DAFV3 FWL25DAFVS FWL02DAFV3 FWL03DAFV3 FWL35DAFV3 FWL03DAFVS FWL35DAFVS FWL04DAFV3 FWL04DAFVS FWL06DAFV3 FWL06DAFVS FWL08DAFV3 FWL10DAFV3
Wydajność chłodnicza (standardowe warunki) Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod. Prędkość wentylatora 1 kW 0.84 (1) 0.92 (1) 1.03 (1) 1.08 (1) 1.40 (1) 1.74 (1) 1.92 (1)
Niska kW 0.73 (1) 0.91 (1) 1.14 (1) 0.96 (1) 1.21 (1) 1.40 (1) 1.74 (1) 2.23 (1) 2.73 (1) 2.91 (1)
Wysoka kW 1.10 (1) 1.22 (1) 1.79 (1) 1.41 (1) 2.01 (1) 2.61 (1) 2.99 (1) 3.47 (1) 4.67 (1) 5.61 (1)
Wydajność całkowita, inst. 4-przewod. Prędkość wentylatora 1 kW 1.00 (1) 1.20 (1) 1.41 (1) 1.51 (1) 1.92 (1) 2.44 (1) 2.63 (1)
Prędkość wentylatora 6 kW 1.33 (1) 2.28 (1) 2.82 (1) 3.53 (1) 4.30 (1) 5.16 (1) 5.23 (1)
Niska kW 0.97 (1) 1.22 (1) 1.55 (1) 1.24 (1) 1.70 (1) 1.92 (1) 2.44 (1) 3.06 (1) 3.84 (1) 3.96 (1)
Wysoka kW 1.42 (1) 1.64 (1) 2.32 (1) 1.74 (1) 2.81 (1) 3.36 (1) 4.16 (1) 4.57 (1) 6.46 (1) 7.64 (1)
Wydajność grzewcza (standardowe warunki) Wydajność, inst. 4-przewod. Prędkość wentylatora 1 kW 1.36 (3) 1.33 (3) 1.66 (3) 1.77 (3) 2.82 (3) 2.73 (3) 3.23 (3)
Prędkość wentylatora 6 kW 2.00 (3) 2.00 (3) 3.06 (3) 3.06 (3) 5.04 (3) 5.04 (3) 5.04 (3)
Niska kW 1.31 (3) 1.36 (3) 1.78 (3) 1.36 (3) 1.88 (3) 2.82 (3) 2.73 (3) 3.55 (3) 5.02 (3) 4.85 (3)
Wysoka kW 1.66 (3) 1.76 (3) 2.53 (3) 1.76 (3) 2.68 (3) 4.20 (3) 3.82 (3) 4.64 (3) 6.97 (3) 7.35 (3)
Pobór mocy Prędkość wentylatora 1 kW 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04
Prędkość wentylatora 6 kW 0.066 0.066 0.082 0.082 0.105 0.105 0.105
Niska kW 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.09 0.11
Wysoka kW 0.037 0.053 0.057 0.053 0.056 0.065 0.098 0.098 0.182 0.244
Wymiary Jednostka Wysokość mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
Szerokość mm 774 774 774 774 984 984 774 984 1,190 984 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,400 1,400
Głębokość mm 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 271 271
Ciężar Jednostka kg 20.6 20.6 20.6 21.2 26.5 26.5 21.2 27.5 32.5 27.5 32.5 33.5 33.5 33.6 33.6 43.1 43.1
Obudowa Kolor Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010 Biały – RAL9010
Wentylator Szybkość przepł. pow. Prędkość wentylatora 1 m³/h 196 196 211 211 316 356 389
Prędkość wentylatora 6 m³/h 450 450 579 579 938 938 938
Low m³/h 174 205 238 205 237 316 356 460 565 636
High m³/h 307 330 432 327 431 628 690 763 998 1,362
Całkowity poziom ciśnienia akustycznego Prędkość wentylatora 1 dBA 32 (4) 32 (4) 26 (4) 26 (4) 36 (4) 39 (4) 39 (4)
Prędkość wentylatora 6 dBA 55 (4) 55 (4) 52 (4) 52 (4) 60 (4) 60 (4) 60 (4)
Niski dBA 33 (4) 40 (4) 34 (4) 38 (4) 33 (4) 36 (4) 39 (4) 48 (4) 46 (4) 48 (4)
Wysoki dBA 45 (4) 49 (4) 48 (4) 50 (4) 47 (4) 53 (4) 56 (4) 58 (4) 60 (4) 66 (4)
Poziom ciś. akust. Prędkość wentylatora 1 dBA 27 (6) 27 (6) 21 (6) 21 (6) 29 (6) 32 (6) 34 (6)
Prędkość wentylatora 6 dBA 50 (6) 50 (6) 47 (6) 47 (6) 55 (6) 55 (6) 55 (6)
Niski dBA 28 (6) 33 (6) 29 (6) 33 (6) 28 (6) 29 (6) 32 (6) 43 (6) 41 (6) 43 (6)
Wysoki dBA 40 (6) 44 (6) 43 (6) 45 (6) 42 (6) 46 (6) 51 (6) 54 (6) 55 (6) 61 (6)
Przepływ wody Chłodzenie Prędkość wentylatora 1 l/h 174 (1) 209 (1) 245 (1) 263 (1) 336 (1) 425 (1) 457 (1)
Prędkość wentylatora 6 l/h 241 (1) 403 (1) 498 (1) 619 (1) 755 (1) 902 (1) 915 (1)
Niska l/h 169 (1) 212 (1) 272 (1) 216 (1) 297 (1) 336 (1) 425 (1) 535 (1) 676 (1) 699 (1)
Wysoka l/h 250 (1) 291 (1) 409 (1) 307 (1) 493 (1) 594 (1) 730 (1) 802 (1) 1,138 (1) 1,352 (1)
Ogrzewanie Prędkość wentylatora 1 l/h 119 (3) 117 (3) 145 (3) 155 (3) 247 (3) 277 (3) 282 (3)
Prędkość wentylatora 6 l/h 175 (3) 175 (3) 267 (3) 267 (3) 441 (3) 441 (3) 441 (3)
Niska l/h 115 (3) 120 (3) 156 (3) 119 (3) 165 (3) 247 (3) 238 (3) 311 (3) 440 (3) 425 (3)
Wysoka l/h 146 (3) 154 (3) 222 (3) 154 (3) 234 (3) 368 (3) 334 (3) 406 (3) 610 (3) 643 (3)
Spadek ciśnienia wody Chłodzenie Prędkość wentylatora 1 kPa 6 (1) 7 (1) 6 (1) 4 (1) 4 (1) 5 (1) 5 (1)
Prędkość wentylatora 6 kPa 10 (1) 21 (1) 22 (1) 16 (1) 18 (1) 17 (1) 17 (1)
Niski kPa 6 (1) 8 (1) 8 (1) 7 (1) 5 (1) 4 (1) 5 (1) 7 (1) 5 (1) 5 (1)
Wysoki kPa 12 (1) 14 (1) 16 (1) 13 (1) 11 (1) 12 (1) 12 (1) 14 (1) 12 (1) 16 (1)
Ogrzewanie Prędkość wentylatora 1 kPa 4 (3) 4 (3) 2 (3) 2 (3) 3 (3) 6 (3) 4 (3)
Prędkość wentylatora 6 kPa 8 (3) 7 (3) 5 (3) 5 (3) 10 (3) 12 (3) 9 (3)
Niski kPa 3 (3) 4 (3) 2 (3) 4 (3) 2 (3) 8 (3) 8 (3) 5 (3) 14 (3) 14 (3)
Wysoki kPa 4 (3) 7 (3) 3 (3) 6 (3) 4 (3) 16 (3) 14 (3) 8 (3) 24 (3) 29 (3)
Dopuszczalna temperatura wody Chłodzenie Min. °C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Maks. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Ogrzewanie Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Maks. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Połączenia instalacji Spust Śr. zew. mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Przyłącze wodne Wężownica główna inch 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3/4 „ 3/4 „
Wężownica dodatkowa inch 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
Power supply Typ 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
Faza 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Voltage V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Prąd wejściowy Prędkość wentylatora 1 A 0.08 0.08 0.11 0.11 0.19 0.19 0.19
Prędkość wentylatora 6 A 0.29 0.29 0.36 0.36 0.47 0.47 0.47
Niski A 0.09 0.11 0.14 0.11 0.14 0.19 0.19 0.19 0.39 0.54
Wysoki A 0.16 0.20 0.27 0.20 0.27 0.40 0.40 0.39 0.80 1.07
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K. Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. wody na wlocie 7°C, wzrost temperatury wody o 5K.
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K.
Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K. Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K.
Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741 Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO3741
SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza SL: poziom cichego wentylatora ustawienia szybkości przepływu powietrza
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki.