ZAPYTAJ O PRODUKT

Pompa ciepła VRV IV serii S
Rozwiązanie oszczędzające miejsce bez kompromisów w zakresie efektywności

Cechy produktu

  • Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia montaż
  • Pokrywa wszystkie potrzeby cieplne budynku za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, centrale klimatyzacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
  • Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych: możliwość połączenia z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami wewnętrznymi, takimi jak Daikin Emura, Nexura…
  • Łączy standardy VRV IV z; technologiami: zmienna temperatura czynnika chłodniczego i sprężarki w pełni ze sterowaniem inwerterowym
  • Dostosuj VRV, aby osiągnąć najwyższą efektywność sezonową i ; komfort dzięki zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego. O 28% większa efektywność sezonowa. Bez zimnych przeciągów dzięki wysokim temperaturom na wylocie
  • Oprogramowanie konfiguratora VRV przyspiesza i upraszcza uruchomienie, konfigurację oraz dostosowywanie do potrzeb indywidualnego klienta
  • 3 stopnie w trybie pracy nocnej: stopień 1: 47dBA; stopień 2: 44 dBA; stopień 3: 41 dBA
  • Możliwość ograniczenia poboru mocy w godzinach szczytowych między 30 a 80%, na przykład w okresach o dużym zapotrzebowaniu na energię
  • Możliwość przyłączania do wszystkich systemów sterowania VRV
  • Utrzymuj swój system w najlepszym stanie technicznym korzystając z naszej usługi i-Net: Monitorowanie typu 24/7 dla zapewnienia maksymalnej efektywności, wydłużenia żywotności urządzeń, bezzwłocznej obsługi technicznej dzięki możliwości przewidywania usterek i lepszej wiedzy na temat sprawności i użytkowania.

 

Korzyści:

RXYSQ-TAV

RXYSQ6TAV1B
Wydajność chłodnicza Nom. Eurovent kW 15.5 (1)
Wydajność grzewcza Nom. Eurovent kW 18.0 (2)
COP przy wydajności nomin. Eurovent kW/kW 3.43 (2)
Zakres wydajności HP 6
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 13 (3)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 70
Maks. 182
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,345
Szerokość mm 900
Głębokość mm 320
Ciężar Jednostka kg 120
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Nom. m³/min 105
Sprężarka Typ Sprężarka typu „swing” uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5
Maks. °CDB 46
Grzanie Min. °CWB -20
Maks. °CWB 15.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 69 (4)
Czynnik chłodniczy Type R-410A
GWP 2,087.5
Ilość TCO2Eq 8.4
Dopełnienie kg 4.0
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenie rozszerzające
Śr. zew. mm 9.52
Gaz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 19.1
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300 (17)
Izolacja cieplna Rury z cieczą i gazem
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji
Pozycja Instrukcja obsługi
Pozycja Łączniki rurowe
Power supply Nazwa V1
Faza 1N~
Częstotliwość Hz 50
Voltage V 220-240
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m
Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m
Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
W przypadku podłączonych jednostek wewnętrznych z serii VRV
W przypadku podłączonych jednostek wewnętrznych z serii RA
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA
Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika
\Illustrations\Refrigeration\Running_current_note_EN.tif
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
Ssc: moc krótkiego spięcia
Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu