ZAPYTAJ O PRODUKT

Odzysk ciepła VRV IV

Cechy produktu

  • Moduł jednostki zewnętrznej dla VRV IV z odzyskiem ciepła do tworzenia systemów o wydajności od 10 do 13HP
  • Dowolne połączenie jednostek zewnętrznych, aby spełnić wymogi przestrzeni instalacyjnej i dotyczące efektywności

Korzyści:

REMQ-T

REMQ5T7Y1B
Wydajność chłodnicza Nom. kW 14.0 (1)
Wydajność grzewcza Maks. kW 16.0 (2)
Nom. kW 14.0 (2)
Pobór mocy – 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 3.17
Grzanie Maks. kW 3.25
Nom. kW 2.71
Zakres wydajności HP 5
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (5)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 62.5
Nom. 125.0
Maks. 162.5
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,685
Szerokość mm 930
Głębokość mm 765
Ciężar Jednostka kg 210
Wentylator Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5.0
Maks. °CDB 43.0
Grzanie Min. °CWB -20
Maks. °CWB 15.5
Wytwarzanie wody Zbiornik ciepłej wody użytkowej Maks. °CDB 43
Min. °CDB -20
Chłodzenie pomieszczeń Maks. °CDB 43
Min. °CDB 10
Ogrzewanie pomieszczeń Maks. °CDB 20 §$ 24 (7)
Min. °CDB -20
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 77
Czynnik chłodniczy Type R-410A
GWP 2,087.5
Ilość TCO2Eq 20.2
Dopełnienie kg 9.7
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 9.52
Gaz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 19.1
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 1,000 (13)
Wylot gazu Śr. zew. mm 15.9
Typ Połączenie lutowane twarde
Izolacja cieplna Ciecz, gaz na ssaniu i gaz wysokociśnieniowy/niskociśnieniowy
EER 4.42
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja obsługi i instalacji
Pozycja Łączniki rurowe
Power supply Nazwa Y1
Faza 3N~
Częstotliwość Hz 50
Voltage V 380-415
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m (w poziomie); różnica poziomów: 0 m
Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m
Jeżeli temp. wew. jest niższa od 20°C przed włączeniem funkcji wykryw. przecieków, urządzenie najpierw ogrzeje pomieszczenie do co najmn. 20°C
Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50%
Ustawienie chłodzenia pomieszczeń technicznych, w celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rozdział z danymi w instrukcji instalacji
Ustawienie do montażu
Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji.
\Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif
REMQ5 nie może być stosowany jako urządzenie wolnostojące.
Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
FLA: nominalny prąd roboczy wentylatora
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.
EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A
EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę
Moc krótkiego spięcia
Impedancja systemu