ZAPYTAJ O PRODUKT

Zamienny VRV
Szybka; wymiana systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C

Cechy produktu

  • Moduł jednostki zewnętrznej dla VRV zastępującej VRV III z odzyskiem ciepła do tworzenia systemów o wydajności od 280 do 848

 

Korzyści:

RQEQ-P3

RQEQ140PY13 RQEQ180PY13 RQEQ212PY13
Wydajność chłodnicza Nom. kW 14.0 (1) 18.0 (1) 21.2 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 16.0 (2) 20.0 (2) 22.4 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,680 1,680 1,680
Szerokość mm 635 635 635
Głębokość mm 765 765 765
Ciężar Jednostka kg 175 175 179
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5 -5 -5
Maks. °CDB 43 43 43
Grzanie Min. °CWB -20 -20 -20
Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A R-410A
GWP 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Ilość TCO2Eq 21.5 22.1 23.4
Dopełnienie kg 10.3 10.6 11.2
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 9.52 9.52 9.52
Gaz Typ Połączenia miedziane Połączenia miedziane Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 15.9 19.1 19.1
Wylot gazu Śr. zew. mm 12.7 15.9 15.9
Typ Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde Połączenie lutowane twarde
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji
Pozycja Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi
Pozycja Zaciski Zaciski Zaciski
Power supply Nazwa Y1 Y1 Y1
Faza 3~ 3~ 3~
Częstotliwość Hz 50 50 50
Voltage V 380-415 380-415 380-415
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego. Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego. Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego.
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC. TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych. Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%. Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB). MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane