ZAPYTAJ O PRODUKT

Zamienny VRV

Cechy produktu

  • Opłacalna i szybka wymiana, ponieważ konieczne jest zastąpienie tylko jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, a to oznacza minimalną ilość prac wewnątrz budynku
  • Automatyczne czyszczenie rur chłodniczych to czysta sieć rur, nawet w przypadku awarii sprężarki
  • Unikalna funkcja automatycznego uzupełniania czynnika chłodniczego eliminuje potrzebę obliczania ilości czynnika i zapewnia bezpieczną wymianę urządzenia konkurencji
  • Wzrost efektywności o 40% jest możliwy dzięki rozwojowi technologii w zakresie pomp ciepła oraz bardziej wydajnemu czynnikowi chłodniczemu R-410A
  • Możliwość dodania jednostek wewnętrznych i zwiększenia wydajności bez zmiany instalacji rurowej czynnika chłodniczego
  • Mniej uciążliwa i czasochłonna instalacja w porównaniu do instalowania nowego systemu, ponieważ można zachować rury chłodnicze
  • Dzięki modułowej konstrukcji systemu VRV, istnieje możliwość rozłożenia w czasie różnych etapów wymiany
  • Utrzymuj swój system w najlepszym stanie technicznym korzystając z naszej usługi i-Net: Monitorowanie typu 24/7 dla zapewnienia maksymalnej efektywności, wydłużenia żywotności urządzeń, bezzwłocznej obsługi technicznej dzięki możliwości przewidywania usterek i lepszej wiedzy na temat sprawności i użytkowania.

 

RQYQ-P

RQYQ140PY1
System Outdoor unit module 1 RQYQ140P
Wydajność chłodnicza Nom. 35°CDB kW 14.0 (1)
Wydajność grzewcza Nom. 6°CWB kW 16.0 (2)
EER przy wydajności nomin. 35°CDB kW/kW 4.17
Zakres wydajności HP 5
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 10
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 62.5
Nom. 125
Maks. 162.5
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,680
Szerokość mm 635
Głębokość mm 765
Ciężar Jednostka kg 175
Wentylator Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5
Maks. °CDB 43
Grzanie Min. °CWB -20
Maks. °CWB 15.5
Czynnik chłodniczy Type R-410A
GWP 2,087.5
Ilość TCO2Eq 23.2
Dopełnienie kg 11.1
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 9.52
Gaz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 15.9
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji
Pozycja Instrukcja obsługi
Pozycja Zaciski
Power supply Nazwa Y1
Faza 3~
Częstotliwość Hz 50
Voltage V 380-415
Uwagi Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m
Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego.
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane