ZAPYTAJ O PRODUKT

Pompa ciepła VRV IV z ciągłym grzaniem
Najlepsze rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy poziom komfortu

Cechy produktu

 • Zaspokaja wszystkie potrzeby cieplne budynku za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale klimatyzacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
 • Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych: możliwość połączenia VRV ze stylowymi jednostkami wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura, …)
 • Łączy standardy VRV IV z; technologiami: zmienna temperatura czynnika chłodniczego, ciągłe grzanie, konfigurator VRV, 7-segmentowy wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, 4-stronny wymiennik ciepła, PCB chłodzona czynnikiem, nowy silnik wentylatora DC
 • Dostosuj VRV, aby osiągnąć najwyższą efektywność sezonową i ; komfort dzięki zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego. O 28% większa efektywność sezonowa. Bez zimnych przeciągów dzięki wysokim temperaturom na wylocie
 • Komfort przez cały czas: unikalna technologia ciągłego grzania decyduje o tym, że system VRV IV stanowi najlepszą alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych
 • Oprogramowanie konfiguratora VRV przyspiesza i upraszcza uruchomienie, konfigurację oraz dostosowywanie do potrzeb indywidualnego klienta
 • Wyświetlacz jednostki zewnętrznej dla szybkich ustawień na miejscu i łatwego odczytu błędów, ze wskazaniem parametrów serwisowych w celu sprawdzenia podstawowych funkcji.
 • Dowolne połączenie jednostek zewnętrznych, aby spełnić wymogi przestrzeni instalacyjnej i dotyczące efektywności
 • Możliwość dostosowania się do dowolnego budynku, ponieważ możliwa jest także instalacja wewnątrz pomieszczeń, co jest skutkiem uzyskiwania wysokiego sprężu dyspozycyjnego aż do 78,4 Pa. Instalacja wewnętrzna zapewnia krótsze rurociągi, niższe koszty instalacji, większa efektywność i lepsze efekty wizualne
 • Prosta instalacja i ; gwarantowana optymalna efektywność dzięki automatycznemu napełnianiu i ; testowaniu
 • Łatwa zgodność z przepisami F-gas, dzięki automatycznej kontroli zanieczyszczenia czynnika chłodniczego
 • Duża elastyczność instalacji rurowej: różnica wysokości 30 m w pomieszczeniach, maksymalna długość instalacji rurowej: 190 m, całkowita długość instalacji rurowej: 1000 m
 • Możliwość sterowania klimatyzowanymi strefami utrzymuje koszty pracy systemu VRV na poziomie absolutnego minimum
 • Opcja rozłożenia kosztów instalacji dzięki instalacji etapowej
 • Utrzymuj swój system w najlepszym stanie technicznym korzystając z naszej usługi i-Net: Monitorowanie typu 24/7 dla zapewnienia maksymalnej efektywności, wydłużenia żywotności urządzeń, bezzwłocznej obsługi technicznej dzięki możliwości przewidywania usterek i lepszej wiedzy na temat sprawności i użytkowania.
 • Dostępny jako system tylko ogrzewania dzięki nieodwracalnemu ustawieniu na obiekcie

 

Korzyści:

RYYQ-T8

RYYQ8T7Y1B8
Wydajność chłodnicza Nom. 35°CDB kW 22.4 (1)
Eurovent kW 22.4 (27)
Wydajność grzewcza Nom. 6°CWB kW 22.4 (2)
Eurovent kW 22.40 (28)
EER przy wydajności nomin. 35°CDB kW/kW 4.30 (1)
COP przy wydajności nomin. 6°CWB kW/kW 4.72 (2)
Eurovent kW/kW 5.01 (28)
ESEER – Automat. 7.53
ESEER – Standard 6.37
Zakres wydajności HP 8
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (3)
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min. 100
Nom. 200
Maks. 260
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,685
Szerokość mm 930
Głębokość mm 765
Ciężar Jednostka kg 243
Wentylator Ciśnienie statyczne zewnętrzne Maks. Pa 78
Sprężarka Typ Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy Chłodzenie Min. °CDB -5
Maks. °CDB 43
Grzanie Min. °CWB -20
Maks. °CWB 15.5
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78
Czynnik chłodniczy Type R-410A
GWP 2,087.5
Ilość TCO2Eq 12.3
Dopełnienie kg 5.9
Połączenia instalacji Ciecz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 9.52
Gaz Typ Połączenia miedziane
Śr. zew. mm 19.1
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 1,000 (7)
Izolacja cieplna Rury z cieczą i gazem
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja obsługi i instalacji
Pozycja Łączniki rurowe
Power supply Nazwa Y1
Faza 3N~
Częstotliwość Hz 50
Voltage V 380-415
Uwagi Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.
Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności
Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50%
W celu uzyskania informacji szczegółowych na temat zakresu operacyjnego, patrz rysunek TW
Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.
Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.
Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu
Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji
RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB
MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W systemach VRV IV wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.
Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o wartość MCA. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.
MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).
TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.
FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.
Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A.
Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i
\Illustrations\AirConditioning\Maximum running current VRV IV.tif
Moc krótkiego spięcia
Impedancja systemu
Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D079534
Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.
Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.
Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.
Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii
Wartość AUTOMATYCZNY SEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)
Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent
Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane