Przedstawiona w tej części grupa urządzeń jest dedykowana do zastosowań w obiektach o charakterze technicznym czy też komercyjnym. Proponowane tu urządzenia to:

układy pojedyncze – jednostki wewnętrzne

te urządzenia są z reguły stosowane w układach „jeden agregat dla jednego pomieszczenia” – są to modele o wysokiej niezawodności działania, szerokim zakresie pracy, rozwiązaniach minimalizujących prace montażowe i serwisowe; do grupy tej zaliczone też zostały urządzenia (PFD) przeznaczone dla dużych serwerowni, w których obok temperatury parametrem istotnym jest również wilgotność.

układy pojedyncze – jednostki zewnętrzne

zaprezentowane tu jednostki zewnętrzne to urządzenia zaprojektowane do pracy 24h/dobę o parametrach pozwalających m.in. na montaż przy różnicach posadowienia nawet do 50m, zapewniających wysoką efektywność wykorzystania energii, różne modele (tylko chłodzenie, chłodzenie grzanie), technologia inverterowa (standard/power/zubadan) pozwala na dopasowanie układów do potrzeb

układy multi – jednostki wewnętrzne

te jednostki to urządzenia przeznaczone wyłącznie do układów multi dla dużych obiektów; różne modele: ścienne, kasetonowe, kanałowe, stojące, przypodłogowe; wiele możliwości w zakresie sterowników: indywidualne, grupowe, centralne, panel dotykowy, oprogramowanie komputerowe, podłączenie do systemów BMS pozwala na dużą elastyczność w projektowaniu systemów

układy multi – jednostki wewnęrzne

jednostki zewnętrzne to urządzenia pozwalające na stworzenie układów chłodniczych o wydajności do 140kW i 50 jednostkach wewnętrznych w jednym układzie; modułowa budowa układów oraz wysokie sprawności wykorzystania energii (COP) to jedne z zalet; urządzenia występują w różnych konfiguracjach: