ZAPYTAJ O PRODUKT

CENTRALE SEKCYJNE TYPU AF

Budowa central AF oparta jest na konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych oraz paneli typu „sandwich” wypełnionych niepalną wełną mineralną, zapewniającą odpowiednią izolacyjność termiczną oraz tłumienie akustyczne.

W skład typoszeregu central AF wchodzą sekcje funkcyjne służące do obróbki, czyszczenia i transportu powietrza

 

  • sekcja mieszania
  • sekcja filtracji

– w skład sekcji wchodzą filtry kieszeniowe klasy G3(EU3), G4(EU4), F5(EU5), F7(EU7), F8(EU8)

 

  • wymienniki ciepła

– nagrzewnica wodna

– nagrzewnica elektryczna

– gazowy moduł grzewczy

– chłodnica wodna

– chłodnica freonowa

 

  •  odzysk ciepła

– wymiennik z czynnikiem pośrednim (glikolowy)

– wymiennik krzyżowy

– wymiennik rotacyjny (niehigroskopijny lub higroskopijny)

– recyrkulacja

 

  • sekcja wentylatora

– wentylatory z napędem pasowym (silniki jedno- lub dwubiegowe)

– wentylatory promieniowo-osiowe z bezpośrednim napędem

 

  • sekcja tłumika akustycznego

– tłumiki z kulisami absorpcyjnymi typ MB lub absorpcyjno-rezonatorowymi typ MBR

 

  • sekcja nawilżania

 

Zastosowanie:
Centrale sekcyjne typu AF przeznaczone są do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą one być stosowane w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej takich jak sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje, a także w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, warsztaty).