ZAPYTAJ O PRODUKT
Centrale sekcyjne typu EAF służą do obróbki i transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i mogą być stosowane w obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych takich jak sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje, a także w obiektach przemysłowych.
Objęty certyfikacją typoszereg P40P obejmuje wielkości 18 wielkości o wydatku nominalnym od 2600 do ponad 40 000 m3/h.

Obudowa central charakteryzuje się najlepszymi parametrami w zakresie szczelności i wytrzymałości mechanicznej (odpowiednio L1 i D1 wg PN-EN 1886) a dzięki zastosowaniu specjalnej wełny mineralnej  – doskonałą izolacyjnością akustyczną (28 dB w paśmie 250 Hz).

Dzięki modułowej konstrukcji centrale mogą być dowolnie konfigurowane, a unikalne oprogramowanie do doboru central zapewnia elastyczne możliwości wymiarowania podzespołów z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki każdej instalacji dla osiągnięcia najlepszych możliwych parametrów pracy.

Najwyższa efektywność urządzeń jest osiągana dzięki innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i zastosowaniu najlepszych dostępnych na rynku podzespołów renomowanych dostawców, w tym min. 

  • – kompozytowych wirników wentylatorów z aerodynamicznie ukształtowanymi łopatkami napędzanymi elektronicznie komutowanymi silnikami w klasie IE4,
  • – wymienników obrotowych o zwiększonej głębokości i sprawności odzysku na poziomie powyżej 80% przy niskich oporach przepływu powietrza,
  • – nowej generacji wymienników krzyżowych o zoptymalizowanej powierzchni wymiany ciepła i sprawności  do 70% przy bardzo niskich oporach przepływu.
  • – filtry kieszeniowe o rozbudowanej powierzchni – zapewniające istotne obniżenie średniego spadku ciśnienia przez okres ich eksploatacji.

Certyfikat Eurovent gwarantuje dotrzymanie deklarowanych parametrów pracy, dzięki czemu inwestor ma pewność, że jego instalacja będzie spełniać wymagane funkcje, a koszty jej eksploatacji będą zgodne z zakładanymi.

 Centrale mogą być dostarczone w wersji standardowej do montażu wewnątrz pomieszczeń lub w wersji zewnętrznej przystosowanej do działania czynników zewnętrznych.

Centrale są dobierane i wymiarowane indywidualnie przez nasz dział ofertowy na podstawie danych przesłanych w zapytaniu ofertowym.

Oferta obejmuje szczegółowe dane techniczne i parametry pracy oraz rysunek wymiarowy.