Systemy zasobników energii firmy Viessmann służące do magazynowania wytworzonego samodzielnie prądu zwiększają zużycie na potrzeby własne, a tym samym także wydajność instalacji fotowoltaicznej. Jeśli w gospodarstwie domowym w danym momencie nie jest potrzebny prąd, system magazynuje go w zasobniku energii. Prąd ten jest wykorzystywany, kiedy pojawi się zapotrzebowanie, np. po włączeniu urządzeń elektrycznych. Gdy zasobnik energii jest naładowany i żaden z podłączonych odbiorników nie jest aktywny, prąd jest odprowadzany do publicznej sieci energetycznej przy zastosowaniu odpowiedniej taryfy.