Podczas gdy w zwykłych instalacjach energia ucieka poprzez komin, urządzenia kondensacyjne wykorzystują prawie całe ciepło zawarte w spalinach. To oznacza że, powstające podczas spalania gazy spalinowe schładzają się, a zawarta w nich para wodna ulega kondensacji. W wyniku kondensacji odzyskiwana jest energia cieplna z pary wodnej, która następnie przekazywana jest do obiegu grzewczego. W ten sposób osiąga się wysoką, normatywną sprawność, jednocześnie do minimum redukowany jest poziom emisji substancji szkodliwych w spalinach oraz uzyskuje się wymierne oszczędności kosztów ogrzewania.

Dostępny w naszej ofercie kocioł gazowy jednofunkcyjny, kocioł gazowy dwufunkcyjny, kocioł olejowy, jak też inne modele urządzeń pozwalają każdemu użytkownikowi na stworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia optymalnego poziomu temperatury w każdym mieszkaniu, domu czy pojedynczym pomieszczeniu. Ponadto budowa każdego urządzenia odznacza się wysoką trwałością, co determinuje długi okres użytkowania.