Firma Viessmann oferuje skrojone na miarę rozwiązania systemowe do wszystkich nośników energii stosowanych w domach jedno- i wielorodzinnych. Kompleksowa oferta firmy obejmuje urządzenia kondensacyjne opalane olejem i gazem, urządzenia mikrokogeneracyjne z silnikiem Stirlinga lub ogniwem paliwowym PEM, a także gazowe urządzenia adsorpcyjne i moduły kogeneracyjne.

Oferta systemów energetycznych wykorzystujących energie odnawialne obejmuje cieplne specjalne kotły grzewcze opalane drewnem w polanach, zrębkami drzewnymi i peletem drzewnym.