Ogrzewanie drewnem – najbardziej naturalnym paliwem świata. Uwzględniając łączną kwotę inwestycji oraz dzisiejsze ceny energii, kocioł na biomasę stanowi ekonomiczną alternatywę. Kotły takie mają wysoki współczynnik sprawności i charakteryzują się oszczędnym zużyciem.