Pelet to najbardziej skompresowana forma energii pochodzenia drzewnego o wysokiej wartości opałowej. Do produkcji peletu zgodnie z normą DIN-Plus lub ÖNORM w 100 procentach wykorzystywane są naturalne odpady drzewne. Surowiec ten pojawia się w dużych ilościach jako strużyny i trociny, jest to odpad przemysłu obróbki drzewnej.

Ogrzewanie peletem i technikę solarną można idealnie połączyć!