ZAPYTAJ O PRODUKT

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: komfortowa centrala grzewcza z automatycznym zasileniem peletem drzewnym

Efektywny i ekologiczny

Vitoligno 300-C przetwarza w ciepło energię peletu drzewnego ze sprawnością do 96 procent. Sterowany pogodowo regulator z zakresem modulacji mocy 1:3 dokładnie dopasowuje moc kotła do aktualnego zapotrzebowania ciepła. Dzięki temu Vitoligno 300-C cechuje się niskim zużyciem paliwa. Wielostrefowe spalanie z regulacją dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego sondą lambda gwarantuje wysoką efektywność przy niskich emisjach substancji szkodliwych. Wtórna komora spalania, opracowana na podstawie symulacji komputerowych CFD stwarza optymalne warunki wymieszania gazów palnych z powietrzem wtórnym. Bowiem zarówno zwężenie średnicy, jak i skręcone kształtki kanału płomieniowego generują burzliwy przepływ gazów palnych i ich całkowite wypalenie. Żaroodporne kształtki z węglika krzemu utrzymują ponadto wysoką temperaturę strefy spalania, co prowadzi do szczególnie niskich wartości emisji, odpowiadających stopniowi 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV..

Elastyczne zasilanie paliwem

Zależnie od potrzeb i warunków lokalnych można zasilać kocioł peletem albo giętkim ślimakiem, albo systemem ssącym. Dzięki innowacyjnej, zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji zasobnika peletu, jego napełnianie przebiega prawie bezgłośnie.
Doprowadzenie paliwa można przyłączyć do kotła z prawej lub lewej strony (od 80 kW). W kotłach do 70 kW paliwo doprowadzane jest od tyłu. Można dzięki temu ustawiać kocioł prawą stroną przy ścianie. Od tej strony nie są wykonywane żadne czynności obsługowe lub serwisowe.

 • Całkowicie automatyczny kocioł biomasowy o sprawności do 96 %
 • Zakres mocy cieplnych: 60 do 101 kW
 • Niskie zużycie paliwa, dzięki wysokiej sprawności, modulacji mocy i sterowaniu pogodowemu regulatora
 • Regulator Ecotronic z asystentem uruchomienia dla maksymalnie czterech obiegów grzewczych
 • Wysoka niezawodność eksploatacyjna, dzięki samooczyszczającemu się rusztowi
 • Zintegrowany wewnętrzny układ podnoszenia temperatury powrotu (do 70 kW)
 • Wysoki komfort obsługi i przedłużone cykle międzyobsługowe, dzięki automatycznemu oczyszczaniu i odpopielaniu wymiennika ciepła i rusztu
 • Doprowadzanie paliwa przez system ssący lub giętki ślimak
 • Możliwość dopełniania zasobnika peletu także podczas pracy
 • Ciche napełnianie dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji zasobnika peletu
 • Niskie zużycie prądu przy automatycznym rozpalaniu elementem grzejnym
 • Szerokopasmowa sonda lambda dla optymalnej regulacji procesu spalania
 • Niskie wartości emisji pyłów, odpowiadające stopniowi 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV
 • Obszerny osprzęt do składowania i transportu peletu
 • Możliwość utworzenia kaskady do 4 kotłów opalanych drewnem ze sterowaniem przez Vitotrol 350-C (opcja)

 

Liczne funkcje automatyczne

Kocioł biomasowy Vitoligno 300-C dysponuje licznymi, automatycznymi funkcjami, zapewniającymi najwyższy komfort jego użytkowania. Należą do nich tak efektywne, automatyczne rozpalanie z niewielkim zużyciem prądu, jak i całkowicie automatyczne odpopielanie rusztu i wymiennika ciepła. Dzięki pionowemu usytuowaniu wymiennika ciepła osadza się w nim niewiele jedynie popiołu, co znacznie wydłuża cykl czyszczenia. Zawirowywacze spalin zapewniają trwale wydajne przekazywanie ciepła i niskie emisje pyłów. Duży, zamykany i wysuwany na kółkach popielnik umożliwia usuwanie popiołu prawie bez pylenia.