ZAPYTAJ O PRODUKT

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: kompaktowy, całkowicie automatyczny kocioł opalany peletem drzewnym dla domów nowobudowanych i istniejących.

Vitoligno 300-C jest całkowicie automatycznym kotłem peletowym z szerokim obszarem zastosowań – od domów niskoenergetycznych do obiektów o większym zapotrzebowaniu ciepła.

Oferuje także różnorodne i elastyczne rozwiązania systemów transportu peletu dla prawie wszystkich zastosowań i cechuje się przy tym kompaktowymi gabarytami, pozwalającymi na instalowanie w niskich pomieszczeniach. W zakresie mocy 2,4 do 48 kW kocioł moduluje moc w stosunku 1:3 i wyróżnia się niskim zużyciem energii.

Efektywny i ekologiczny

Kocioł Vitoligno 300-C przekształca energię peletu drzewnego w ciepło ze sprawnością do 95,3 procent. Dzięki innowacyjnej technologii spalania, wartości emisji pyłów kotła Vitoligno 300-C są niższe od wymagań dla stopnia 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV. Obsługa kotła Vitoligno 300-C jest nadzwyczaj prosta, przez co ogrzewanie peletem drzewnym staje się w pełni komfortowym. Zautomatyzowano prawie wszystko – od zasilania peletem, aż do czyszczenia kotła.

Elastyczne doprowadzanie paliwa

Pelet doprowadza się do kotła Vitoligno 300-C albo giętkim ślimakiem, lub przez system ssący. Kocioł o mocy do 12 kW jest standardowo wyposażany w system ssący do automatycznego pobierania peletu ze składu. Typowielkości kotłów 8 i 12 kW można jednak łatwo i szybko przestawić z zasilania automatycznego, na napełnianie ręczne. Można wtedy ładować kocioł dostępnym w handlu peletem workowanym, np. jeśli brak jest pomieszczenia na urządzenie składu peletu.

Kompaktowe gabaryty

Dzięki dobremu dostępowi do utrzymania i serwisowania wszystkich zespołów kotła peletowego (8 i 12 kW) można elastycznie wybierać miejsce jego ustawienia. Zajmuje on mało miejsca i daje się ustawiać także w narożniku pomieszczenia. Viessmann oferuje także z jednej ręki kompletny osprzęt do składowania i transportu peletu.

 • Efektywne wykorzystanie energii z drewna, dzięki sprawności do 95,3 %
 • Niskie wartości emisji pyłów, dzięki innowacyjnej technologii spalania
 • Szeroki obszar zastosowań – od domów niskoenergetycznych do obiektów o większym zapotrzebowaniu ciepła
 • Małe zapotrzebowanie miejsca, dzięki możliwości ustawiania w narożniku (2,4 do 12 kW)
 • Możliwa praca z czerpaniem powietrza do spalania spoza pomieszczenia (2,4 do 12 kW)
 • Niskie zużycie prądu przez system automatycznego rozpalania obniża koszty eksploatacji
 • Regulator Ecotronic z menu tekstowym i automatyczną kontrolą działania, oraz funkcjami regulacji instalacji solarnej i ładowania zasobnika buforowego
 • Opróżnianie popielnika raz lub dwa razy na rok
 • Wysoka niezawodność i stuprocentowe zabezpieczenie przed cofnięciem ognia przez śluzę łopatkową
 • Elastycznie konfigurowane systemy doprowadzenia paliwa, np. system ssący dla peletu lub ręczne napełnianie peletem w workach (2,4 do 12 kW)
 • Obszerny osprzęt do transportu i składowania peletu
 • Komfortowa obsługa aplikacją mobilną Viessmann na smartfona

 

Komfortowe funkcje automatyczne

Vitoligno 300-C sam troszczy się o to, by spalać pelet z jak najmniejszą ilością pozostałości. Tak więc co najmniej raz dziennie automatycznie przeczyszcza dokładnie ruszt z lamelek obrotowych pod komorą spalania. W ten sposób zapewnia spalanie z małymi stratami i dobrym wykorzystaniem paliwa. System automatycznego odpopielania zagęszcza popiół w popielniku, redukując częstość opróżniania skrzyni popielnika do maksymalnie dwukrotnego w ciągu roku. A dzięki zamkniętej skrzyni popielnika