Kotły opalane rozdrobnionym (na przykład porąbane) naturalnym drewnem, z korą lub bez kory, które Objęte jest normą paliwową EN ISO 17225-4.