ZAPYTAJ O PRODUKT

Kocioł grzewczy opalany drewnem w polanach, brykietami drzewnymi, odpadami drzewnymi, zrębkami drzewnymi i peletem, znamionowa moc cieplna: 35 do 100 kW

Kocioł Vitoligno 250-F potrafi zamienić w energię cieplną wiele różnych paliw. Jeśli ten kocioł biomasowy jest wyposażony w automatyczne zasilanie paliwem, to rozpalanie odbywa się też automatycznie, przed dmuchawę gorącego powietrza. W kombinacji z pojemnościowym podgrzewaczem CWU można w ten sposób zrealizować doskonały układ regulacji niskiego obciążenia (do podgrzewu CWU w lecie).

Kocioł Vitoligno 250-F przystosowany jest do ręcznego zasilania drewnem w polanach, brykietami drzewnymi, odpadami drzewnymi z wiórami i drewnem kawałkowym, oraz do automatycznego zasilania peletem i zrębkami drzewnymi.
Samooczyszczanie powierzchni wymiennika ciepła

Pionowe powierzchnie wymiany ciepła są stale oczyszczane sprężynami śrubowymi, napędzanymi silnikiem. Mechanizm napędowy sprężyn usytuowany jest u dołu, chroniony zimnym strumieniem powietrza. Przy dorocznym czyszczeniu kotła przez kominiarza można sprężyny łatwo wyjąć od góry.

Wysoka sprawność kotła Vitoligno 250-F wynika z długiej drogi wypalania paliwa, optymalnego przekazywania ciepła przez samooczyszczające się ciągi spalin, oraz z wykorzystania ciepła odpadowego popiołu. W normalnym trybie pracy popiół jest bowiem automatycznie odprowadzany z głównej komory spalania do przedniej komory spalania, aby mógł się tam całkowicie wyżarzyć.

Duża komora załadowcza

Duża komora załadowcza nad komorą spalania pozwala na komfortowe opalanie drewnem w polanach. Przestawienia na opalanie drewnem w polanach można dokonać jednym naciśnięciem przycisku (opatentowany sposób działania klap powietrza).

 • Kocioł grzewczy opalany drewnem z zasilaniem ręcznym lub automatycznym
 • Wysoki komfort obsługi, dzięki załadunkowi drewna w polanach od góry
 • Automatyczne zasilanie peletem lub zrębkami drzewnymi
 • Sprawność kotła: do 92 %
 • Regulacja z sondą lambda gwarantuje utrzymanie niskich emisji
 • Okablowane na gotowo
 • Zawór regulacyjny zasobnika buforowego wody grzewczej zapewnia dokładne ładowanie warstwowe, bez zaburzania uwarstwienia przez strumień wody z powrotu (opcja)
 • Zainstalowany fabrycznie układ regulowanego podnoszenia temperatury powrotu
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego zwiększa sprawność o nawet 8 punktów procentowych
 • Automatyczne rozpalanie dmuchawą gorącego powietrza
 • Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła
 • Automatyczne odpopielanie do 20 litrowego pojemnika popiołu (opcja)