ZAPYTAJ O PRODUKT

Kocioł dostosowany także do kontenerów.

Kocioł na drewno z paleniskiem rotacyjnym

Kocioł Vitoflex 300-RF to automatyczny kocioł na paliwo stałe, opalany peletem drzewnym, zrębkami i wiórami drzewnymi. Maksymalna pojemność wodna to 35 procent.

Podajnik ślimakowy dba o stałe doprowadzanie paliwa do ruchomego rusztu, na którym następuje zgazowanie materiału. Unoszące się gazy opałowe są mieszane przez wentylator rotacyjny z powietrzem i poddawane procesowi optymalnego spalania.

Dzięki zakresowi mocy od 150 do 540 kW kocioł dobrze sprawdza się w nowych i modernizowanych domach wielorodzinnych.


Mobilna centrala grzewcza w kontenerze

Kotły na drewno Vitoflex 300-RF dobrze sprawdzają się jako mobilne rozwiązanie kontenerowe.

Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie brak kotłowni lub przejściowo w okresie wymiany centrali grzewczej potrzebne jest ciepło.

  • Do peletu drzewnego, zrębków i wiórów drzewnych
  • Automatyczny zapłon
  • Opatentowane palenisko rotacyjne
  • Łatwa konserwacja dzięki automatycznemu usuwaniu popiołu
  • Dostosowany do montażu w kontenerze