ZAPYTAJ O PRODUKT

W pełni automatyczny kocioł na drewno opałowe.

Dostosowany do różnych paliw drzewnych

Kocioł Vitoflex 300-VF jest dostosowany do spalania wilgotnych zrębków świerkowych, peletu oraz odpadów drewna leśnego i trocin.

Zasilanie płaskiego rusztu przesuwnego następuje za pośrednictwem podajnika ślimakowego lub hydraulicznego podajnika z szyjką chłodzoną wodą. Na końcu rusztu przenośnik ślimakowy odprowadza popiół do zamkniętego zbiornika.


Technologia Low-NOₓ redukuje emisję tlenku azotu

Komora spalania Vitoflex posiada regulację powietrza po stronie pierwotnej służącą redukcji emisji NOx.

Dodatkowo efekt ten wzmacnia układ recyrkulacji spalin (opcja). Współczynnik sprawności sięgający 92 procent umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności także w trybie pracy modulowanej.

  • Kocioł na biomasę opalany suchymi i wilgotnymi paliwami drzewnymi
  • Wysoki współczynnik sprawności sięgający 92 procent
  • Minimalne straty ciepła dzięki pełnej izolacji
  • Gwarancja wydajności przy maksymalnej zawartości wody sięgającej 45 procent
  • Automatyczne usuwanie popiołu