ZAPYTAJ O PRODUKT

Firma Wolf oferuje nową linię produktów CSZ-300, jako optymalne rozwiązanie, umożliwiające pokrycie do 60 % łącznego zapotrzebowania na ciepło obiektów o powierzchni mieszkalnej do 150 m², przez energię cieplną pochodzącą z instalacji solarnej.

Kompaktowe, estetycznie zaprojektowane systemy CSZ-300 składają się z następujących elementów: gazowy kocioł kondensacyjny, zasobnik solarny, grupa pomp solarnych wraz z regulatorem instalacji solarnej, solarne naczynie zbiorcze o pojemności 25 l oraz zbiornik buforowy cieczy solarnej.

Zakresy mocy: 11, 20, 24 kW.
Zasobnik solarny o pojemności 310 litrów jest wystarczający dla trzech kolektorów słonecznych, przy powierzchni mieszkalnej do 150 m². Zapewnia spełnienie wszystkich wymagań nowej niemieckiej ustawy dotyczącej energii odnawialnej (EEWärmeG z roku 2009).

Dzięki swej modułowej konstrukcji, w systemach CSZ można dowolnie dobrać wielkość zastosowanych gazowych kotłów kondensacyjnych – w zakresie mocy od 3,6 kW do 24,8 kW, przy możliwości wykorzystania wszystkich rodzajów gazu