Zasobniki buforowe wody grzewczej to zasobniki, w których przechowywana jest aktualnie niepotrzebna nadwyżka energii wyprodukowanej w wytwornicach ciepła (kotłach grzewczych, pompach ciepła, modułach kogeneracyjnych, modułach mikrokogeneracyjnych, systemach solarnych), oddawana w razie potrzeby z powrotem do systemu grzewczego. Zasobnik uniwersalny to połączenie zasobnika buforowego wody grzewczej i pojemnościowego podgrzewacza wody. Pobór ciepła do podgrzewu wody użytkowej następuje za pośrednictwem zamontowanego wymiennika ciepła.