ZAPYTAJ O PRODUKT

Zasobnik do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu wody użytkowej za pomocą Vitotrans 353 w połączeniu z pompami ciepła, 600 litrów

Do magazynowania wody grzewczej i podgrzewu wody użytkowej z wymiennikiem Vitotrans 353, w połączeniu z pompami ciepła. Z zamontowanym urządzeniem do 2 oddzielnych stref magazynowania (strefa wody użytkowej ok. 350 litrów, strefa obiegu grzewczego ok. 250 litrów), lanca ładująca i inne urządzenia uwarstwiające. Wykonanie wg normy DIN 4753.

  • Bezpieczny i niezawodny podgrzewacz buforowy wody grzewczej do łączenia z pompami ciepła
  • Idealny do pomp ciepła o mocy do 17,2 kW
  • 2 strefy magazynowania: Moduł świeżej wody Vitotrans 353 i obieg grzewczy
  • Higieniczny podgrzew ciepłej wody użytkowej wykorzystujący zasadę działania podgrzewacza przepływowego za pomocą modułu świeżej wody Vitotrans 353, typ PZS/PZM (wchodzi w zakres dostawy)
  • Proste podłączanie 2. wytwornicy ciepła
  • Opcjonalne doposażenie w grzałkę elektryczną (wyposażenie dodatkowe)
  • Niewielkie straty ciepła dzięki wysokowydajnej, okalającej izolacji cieplnej