ZAPYTAJ O PRODUKT

Zasobnik do instalacji ciepłej wody użytkowej, z systemem ładowania warstwowego, pojemność zasobnika: od 500 do 1000 litrów

Vitocell 100-L tworzy wraz z dostępnym oddzielnie, jako wyposażenie dodatkowe, wymiennikiem Vitotrans 222 (80, 120 i 240 kW) system ładowania zasobnika służący do podgrzewu wody użytkowej. Zestaw wymiennika ciepła składa się z płytowego wymiennika ciepła, armatury i pomp.

W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są też zawory mieszające, regulatory temperatury oraz regulator Vitotronic 200-H typ HK1B lub HK3B. Kompletny system zaleca się wykorzystywać do następujących celów bądź w następujących warunkach:

 • W obiegach grzewczych, które wymagają niższych temperatur na powrocie lub w których temperatury na powrocie są ograniczone, np. w sieci ciepłowniczej lub kotłach kondensacyjnych. Z powodu dużej różnicy temperatur po stronie wody użytkowej, po stronie wody grzewczej występuje niska temperatura na powrocie; wpływa to korzystnie na wysoki stopień kondensacji w instalacjach, w których stosowana jest technologia kondensacyjna.
 • Przy dużej pojemności zasobnika, gdy ładowanie i odbiór mają miejsce w różnym czasie, np. pobór wody w godzinach szczytu w szkołach, obiektach sportowych, szpitalach, koszarach, budynkach socjalnych, domach wielorodzinnych itd.
 • Przy krótkoterminowym obciążeniu szczytowym, tzn. przy dużych ilościach pobieranej wody i zróżnicowanych czasach dogrzewu, np. podgrzew wody użytkowej w krytych basenach, obiektach sportowych, zakładach przemysłowych, rzeźniach itp.
 • Przy ograniczonej przestrzeni, ze względu na to, że system zasilania zasobnika może przekazywać wysoką moc.

 • Zabezpieczona przed korozją komora zasobnika ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect
 • Dodatkowo ochronę katodową zapewnia anoda magnezowa, tytanowa anoda ochronna wchodzi w skład wyposażenia dodatkowego
 • Łatwe ustawienie dzięki zdejmowanej izolacji cieplnej
 • Niewielkie straty ciepła dzięki wysokogatunkowej, pełnej izolacji cieplnej
 • W ramach wyposażenia dodatkowego grzałka elektryczna i lanca do zastosowania w połączeniu z pompami ciepła
 • W połączeniu z zestawem wymiennika ciepła Vitotrans 222 (wyposażenie dodatkowe) jako system ładowania zasobnika nadaje się szczególnie do zastosowania w kombinacji z kotłami kondensacyjnymi
 • Dokładne ładowanie zasobnika również przy pracy z płynną regulacją temperatury na zasilaniu
 • Z wysokowydajną pompą ładującą zasobnika i pompą wody grzewczej oraz kompletną izolacją cieplną