ZAPYTAJ O PRODUKT

System Daikin Altherma, wysokotemperaturowy split
Możliwość połączenia jednostki przypodłogowej, z funkcją tylko grzanie, powietrze-woda z istniejącymi grzejnikami

Cechy produktu

  • Energooszczędny system tylko do ogrzewania oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda
  • Jednofazowa jednostka przypodłogowa o mocy do 16 kW
  • Aplikacje wysokotemperaturowe: do 80°C bez grzałki elektrycznej
  • Łatwa wymiana istniejących kotłów, bez wymiany rur grzewczych
  • Możliwość połączenia z grzejnikami wysokotemperaturowymi
  • Niskie rachunki za energię i niska emisja CO2
  • Sprężarka spiralna sterowana inwerterem

Korzyści:

EKHBRD-ADV1

EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1
Obudowa Kolor Szary metalik Szary metalik Szary metalik
Materiał Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną Arkusz metalowy z powłoką wstępną
Wymiary Jednostka Wysokość mm 705 705 705
Szerokość mm 600 600 600
Głębokość mm 695 695 695
Ciężar Jednostka kg 144 144 144
PED Category Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia
Czynnik chłodniczy Type R-134a R-134a R-134a
Dopełnienie kg 2.60 2.60 2.60
Ilość TCO2Eq 3,718.000 3,718.000 3,718.000
GWP 1,430 1,430 1,430
Poziom ciśnienia akustycznego Nom. dBA 43.0 (3) §$ 46.0 (4) §$ 0.00 (5) §$ 0.00 (6) 45.0 (3) §$ 46.0 (4) §$ 0.00 (5) §$ 0.00 (6) 46.0 (3) §$ 46.0 (4) §$ 0.00 (5) §$ 0.00 (6)
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 25 25 25
Maks. °C 80.0 80.0 80.0
Zasilanie Nazwa V1 V1 V1
Faza 1~ 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50 50
Voltage V 220-240 220-240 220-240
Uwagi Nominalne natężenie przepływu wody dla Dt: 10°C Nominalne natężenie przepływu wody dla Dt: 10°C Nominalne natężenie przepływu wody dla Dt: 10°C
Maksymalne natężenie przepływu wody dla Dt: 5°C Maksymalne natężenie przepływu wody dla Dt: 5°C Maksymalne natężenie przepływu wody dla Dt: 5°C
Poziomy dźwięku zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; war. temp. otoczenia 7°CDB/6°CWB Poziomy dźwięku zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; war. temp. otoczenia 7°CDB/6°CWB Poziomy dźwięku zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; war. temp. otoczenia 7°CDB/6°CWB
Poziomy dźwięku zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; war. temp. otoczenia 7°CDB/6°CWB Poziomy dźwięku zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; war. temp. otoczenia 7°CDB/6°CWB Poziomy dźwięku zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; war. temp. otoczenia 7°CDB/6°CWB
Poziom ciśnienia akustycznego jest ważny dla warunków pola swobodnego, ponieważ jest mierzony w pomieszczeniu częściowo bezpogłosowym. Zmierzona wartość w rzeczywistych warunkach instalacyjnych będzie wyższa z powodu hałasu przenikającego do środowiska i odbicia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego jest ważny dla warunków pola swobodnego, ponieważ jest mierzony w pomieszczeniu częściowo bezpogłosowym. Zmierzona wartość w rzeczywistych warunkach instalacyjnych będzie wyższa z powodu hałasu przenikającego do środowiska i odbicia dźwięku. Poziom ciśnienia akustycznego jest ważny dla warunków pola swobodnego, ponieważ jest mierzony w pomieszczeniu częściowo bezpogłosowym. Zmierzona wartość w rzeczywistych warunkach instalacyjnych będzie wyższa z powodu hałasu przenikającego do środowiska i odbicia dźwięku.
EW = temperatura wody na wlocie – LW = temperatura wody na wylocie EW = temperatura wody na wlocie – LW = temperatura wody na wylocie EW = temperatura wody na wlocie – LW = temperatura wody na wylocie
Temperatura zewnętrzna, temperatura wewnętrzna: 5°C~30°C Temperatura zewnętrzna, temperatura wewnętrzna: 5°C~30°C Temperatura zewnętrzna, temperatura wewnętrzna: 5°C~30°C
Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy TW. W połączeniu EKHBRD*AC*
EMRQ* – patrz zakres pracy EMRQ* ! -> -15°C
Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy TW. W połączeniu EKHBRD*AC*
EMRQ* – patrz zakres pracy EMRQ* ! -> -15°C
Więcej szczegółów widać na rysunku zakresu pracy TW. W połączeniu EKHBRD*AC*
EMRQ* – patrz zakres pracy EMRQ* ! -> -15°C
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax
Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A. Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A. Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 75A.
Zsys: impedancja systemu Zsys: impedancja systemu Zsys: impedancja systemu
Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12 Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12 Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12
Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę. Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę. Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤ 75 A na fazę.
Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia Moc krótkiego spięcia
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane