ZAPYTAJ O PRODUKT

Daikin Altherma typ Flex

Cechy produktu

  • Niskie rachunki za energię i niska emisja CO2
  • Łatwy montaż i konserwacja
  • Zintegrowany system odzyskiwania ciepła
  • Najlepsze rozwiązanie grzewcze dla zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych oparte na technologii pompy ciepła powietrze-woda
  • Dostosowujący się do potrzeb budynku: do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 10 jednostek wewnętrznych

Korzyści:

EMRQ-A

EMRQ8AAY1 EMRQ10AAY1 EMRQ12AAY1 EMRQ14AAY1 EMRQ16AAY1
Wydajność grzewcza Nom. kW 22.4 (1) 28 (1) 33.6 (1) 39.2 (1) 44.8 (1)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 20 (2) 25 (2) 30 (2) 35 (2) 40 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Szerokość mm 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
Głębokość mm 765 765 765 765 765
Ciężar Jednostka kg 331 331 331 339 339
Zakres pracy Grzanie Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15
Maks. °CWB 20 20 20 20 20
Ciepła woda użytkowa Temp. otoczenia Min. °CDB -15 -15 -15 -15 -15
Maks. °CDB 35 35 35 35 35
Chłodzenie Maks. °CDB 43 43 43 43 43
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 78 78 80 83 84
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie Nom. dBA 58 58 60 62 63
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
GWP 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Dopełnienie kg 10.3 10.6 10.8 11.1 11.1
Ilość TCO2Eq 21.5 22.1 22.5 23.2 23.2
Połączenia instalacji Ciecz Śr. zew. mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
Ssanie Śr. zew. mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6
Gaz wysoko- i niskociśnieniowy Śr. zew. mm 15.9 19.1 19.1 22.2 22.2
Całkowita długość instalacji System Rzeczywisty m 300 300 300 300 300
Różnica poziomów OU – IU Suma m 40 40 40 40 40
Standardowe akcesoria Pozycja Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji
Ilość 1 1 1 1 1
Power supply Faza 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50
Voltage V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Uwagi Warunek: Ta=7°CDB/6°CWB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=7°CDB/6°CWB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=7°CDB/6°CWB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=7°CDB/6°CWB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=7°CDB/6°CWB, współczynnik połączenia 100%
Warunek: Ta=35°CDB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=35°CDB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=35°CDB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=35°CDB, współczynnik połączenia 100% Warunek: Ta=35°CDB, współczynnik połączenia 100%
Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i
Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, może się okazać konieczna konsultacja z operatorem sieci dystrybucji, aby upewnić się że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania Zsys (impedancja systemu) ≤ Zmax
Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia Ssc: moc krótkiego spięcia
EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A
Maksymalną różnicę wysokości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi można zwiększyć do 25 m dzięki specjalnemu ustawieniu Maksymalną różnicę wysokości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi można zwiększyć do 25 m dzięki specjalnemu ustawieniu Maksymalną różnicę wysokości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi można zwiększyć do 25 m dzięki specjalnemu ustawieniu Maksymalną różnicę wysokości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi można zwiększyć do 25 m dzięki specjalnemu ustawieniu Maksymalną różnicę wysokości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi można zwiększyć do 25 m dzięki specjalnemu ustawieniu
380 V 380 V 380 V Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
400 V 400 V 400 V
415 V 415 V 415 V
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane