ZAPYTAJ O PRODUKT

System Daikin Altherma, niskotemperaturowy, monoblok
Odwracalny system monoblok powietrze-woda, idealny tam, gdzie jest ograniczona ilość wolnego miejsca

Cechy produktu

  • Kompaktowy monoblok ze zmianą kierunku do ogrzewania oraz; chłodzenia pomieszczeń, z opcjonalną funkcją ciepłej wody użytkowej
  • Instalacja bez zamieszania: wymagane tylko połączenia wody
  • Niezawodne działanie nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C dzięki takim funkcjom zabezpieczenia przed mrozem, jak swobodnie wiszący wymiennik
  • Wartość COP do 5 z typowymi efektywnościami rocznymi do 300%

Korzyści:

EBLQ-CV3

EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3
Wydajność grzewcza Nom. kW 4.40 (1) §$ 4.03 (2) 7.00 (1) §$ 6.90 (2)
Wydajność chłodnicza Nom. kW 3.88 (1) §$ 3.99 (2) 5.20 (1) §$ 5.15 (2)
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0.950 (1) §$ 1.93 (2) 1.37 (1) §$ 2.69 (2)
Grzanie Nom. kW 0.880 (1) §$ 1.13 (2) 1.55 (1) §$ 2.45 (2)
COP 5.00 (1) §$ 3.58 (2) 4.52 (1) §$ 3.42 (2)
EER 4.07 (1) §$ 2.07 (2) 3.80 (1) §$ 2.10 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 735 735
Szerokość mm 1,090 1,090
Głębokość mm 350 350
Ciężar Jednostka kg 76.0 80.0
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 45.0 47.0
Chłodzenie Wysoki m³/min 52.5 52.5
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 15 (4) 15 (4)
Maks. °C 55.0 55.0
Chłodzenie Temp. otoczenia Min. °CDB 10.0 10.0
Maks. °CDB 43.0 43.0
Strona wodna Min. °C 5.00 (5) 5.00 (5)
Maks. °C 22.0 22.0
Ciepła woda użytkowa Temp. otoczenia Min. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
Maks. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
Strona wodna Min. °C 25 25
Maks. °C 80 (7) 80 (7)
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 61 62
Chłodzenie Nom. dBA 63.0 63.0
Poziom ciśn. akust. Grzanie Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
Chłodzenie Nom. dBA 48 (8) 50 (8)
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A
GWP 2,088 2,088
Dopełnienie kg 1.30 1.45
Ilość TCO2Eq 2.714 3.027
Grzanie pomieszczeń Wylot wody w klimacie umiarkowanym 55°C Informacje ogólne SCOP 3.20 3.22
Klasa efekt. sezonowej grzania pomieszczeń A++ A++
Wylot wody w klimacie umiark. 35°C Informacje ogólne SCOP 4.39 4.14
Klasa efekt. sezonowej grzania pomieszczeń A++ A++
Power supply Nazwa V3 V3
Faza 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50
Voltage V 230 230
Uwagi Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)
Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (DT = 5°C) Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (DT = 5°C)
Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE
Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C
Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji
Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy. Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy.
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.
Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).
Łącznie z orurowaniem
PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze
Łącznie z orurowaniem
PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze
Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze