ZAPYTAJ O PRODUKT

System Daikin Altherma, niskotemperaturowy, monoblok
System monoblok powietrze-woda z funkcją tylko grzanie, idealny tam, gdzie jest ograniczona ilość wolnego miejsca

Cechy produktu

  • Kompaktowy monoblok tylko do ogrzewania, ogrzewanie pomieszczeń z opcjonalną funkcją ciepłej wody użytkowej
  • Instalacja bez zamieszania: wymagane tylko połączenia wody
  • Niezawodne działanie nawet przy temperaturze zewnętrznej -25°C dzięki takim funkcjom zabezpieczenia przed mrozem, jak swobodnie wiszący wymiennik
  • Wartość COP do 5 z typowymi efektywnościami rocznymi do 300%

Korzyści:

EDLQ-CV3

EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3
Wydajność grzewcza Nom. kW 4.40 (1) §$ 4.03 (2) 7.00 (1) §$ 6.90 (2)
Pobór mocy Grzanie Nom. kW 0.880 (1) §$ 1.13 (2) 1.55 (1) §$ 2.02 (2)
COP 5.00 (1) §$ 3.58 (2) 4.52 (1) §$ 3.42 (2)
Wymiary Jednostka Wysokość mm 735 735
Szerokość mm 1,090 1,090
Głębokość mm 350 350
Ciężar Jednostka kg 76.0 80.0
Wentylator Przepływ powietrza Grzanie Wysoki m³/min 45.0 47.0
Zakres pracy Grzanie Strona wodna Min. °C 15 (4) 15 (4)
Maks. °C 55.0 55.0
Ciepła woda użytkowa Temp. otoczenia Min. °CDB -25.0 (6) -25.0 (6)
Maks. °CDB 35.0 (6) 35.0 (6)
Strona wodna Min. °C 25 25
Maks. °C 80 (7) 80 (7)
Poziom mocy akustycznej Grzanie Nom. dBA 61 62
Poziom ciśn. akust. Grzanie Nom. dBA 48 (8) 49 (8)
Czynnik chłodniczy Type R-410A R-410A
GWP 2,088 2,088
Dopełnienie kg 1.30 1.45
Ilość TCO2Eq 2.714 3.027
Grzanie pomieszczeń Wylot wody w klimacie umiarkowanym 55°C Informacje ogólne SCOP 3.20 3.22
Klasa efekt. sezonowej grzania pomieszczeń A++ A++
Wylot wody w klimacie umiark. 35°C Informacje ogólne SCOP 4.39 4.14
Klasa efekt. sezonowej grzania pomieszczeń A++ A++
Power supply Nazwa V3 V3
Faza 1~ 1~
Częstotliwość Hz 50 50
Voltage V 230 230
Uwagi Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) Warunek 1: chłodzenie Ta 35°C – LWE 18°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)
Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (DT = 5°C) Warunek 2: chłodzenie Ta 35°C – LWE 7°C (DT = 5°C); ogrzewanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (DT = 5°C)
Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE Kategoria jednostki PED: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE
Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C Niższa wartość w przypadku zainstalowania dodatkowego elementu grzewczego; W razie braku dodatkowego elementu grzewczego, praca pompy zaczyna się w temperaturze 10°C
Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji
Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy. Zakres roboczy ciepłej wody użytkowej (jednostka zewnętrzna): zwiększanie zakresu za pomocą wspomagającego elementu grzewczego. Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy.
> 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest za pomocą mikrofonu z pewnej odległości od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. Patrz rysunek widma akustycznego, aby uzyskać więcej informacji.
Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania). Rozszerzono obszar operacyjny do niższych prędkości przepływu tylko w przypadku, gdy urządzenie pracuje w trybie tylko pompa ciepła. (Nie przy rozruchu, bez trybu BUH, bez trybu odszraniania).
Łącznie z orurowaniem
PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze
Łącznie z orurowaniem
PHE; wyłączając naczynie wzbiorcze
Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze Prąd rozruchowy sprężarki ze sterowaniem inwerterowym Daikin Altherma zawsze
Minimalna wartość Ssc: Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i ≤ 75A na fazę Minimalna wartość Ssc: Sprzęt zgodny z EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i ≤ 75A na fazę
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Zawiera fluorowane gazy cieplarniane