Najlepszym rozwiązaniem i najczęściej stosowanym systemem grzewczym do produkcji ciepłej wody użytkowej są kolektory słoneczne. W ciągu roku możemy uzyskać kilka tysięcy kWh bezpłatnej energii, która może być z powodzeniem wykorzystana na bieżące potrzeby Inwestora, np. do grzania wody w basenie. Taki system z pewnością pozwoli na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych do minimum.