ZAPYTAJ O PRODUKT

Najnowszy kolektor słoneczny SOL 27 Premium został wykonany w oparciu o najnowsze technologie, które pozwoliły na zwiększenie jego sprawności. Urządzenie posiada absorber wynoszący 2,38m², z którego uzyskuje 2000 W mocy grzewczej. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W). Zakres zastosowania: do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kombinacji z ogrzewaniem wody w basenie lub wspomaganiem ogrzewania budynku. Kolektor zabezpiecza tafla szklana o grubości 3,2 mm, wykonana z przezroczystego szkła. W połączeniu z odpowiednimi zestawami mocującymi możliwy jest montaż na dowolnym pokryciu dachowym.

  • Aktywna powłoka aluminiowego absorbera pokrytego trwałą warstwą z Miro-Therm
  • Moc grzewcza 2000 W. Izolacja cieplna kolektora.
  • Odporność na ekstremalne temperatury i słoną wodę
  • Możliwość adaptacji do istniejącej instalacji c.w.u.
  • System równoważenia ciśnienia w obrębie absorbera
  • Zabezpieczenie przed osiadaniem kurzu na szybie solarnej od strony wewnętrznej
  • System odpowietrzenia zapobiega zanieczyszczeniu wewnętrznej powierzchni kolektora
  • Swobodny wybór uzupełniającego źródła energii
  • Możliwość pionowego i poziomowego montażu
  • Stosowany do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w kombinacji z ogrzewaniem wody w basenie lub wspomaganiem ogrzewania budynku.