ZAPYTAJ O PRODUKT

Domekt P
Centrale z krzyżowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 60 do 1000 m3/h

Zalety central serii Domekt P

Oszczędność energii cieplnej
W procesie obróbki powietrza następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, które jest wykorzystywane do ogrzewania powietrza nawiewanego

Efektywna i długoletnia eksploatacja
Brak ruchomych elementów wpływa na efektywną wymianę ciepła i zwiększa żywotność urządzenia.

W pełni odseparowane strumienie powietrza
Strumienie powietrza doprowadzanego i wywiewanego są całkowicie od siebie oddzielone, dlatego bez żadnych obaw można wykorzystać ciepło odzyskane z powietrza wyciąganego.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Domekt P montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Krzyżowe wymienniki ciepła

Wykonanie

  • Zestaw cienkich płytek aluminiowych rozmieszczonych w niewielkich odstępach od siebie.
  • Odprowadzane z pomieszczenia ciepłe powietrze wpływa w co drugi kanał między płytami, ogrzewając zimne powietrze z zewnętrz, przepływające przez pozostałe kanały.
  • Między płytkami znajdują się uszczelki wzmacniające, chroniące je przed deformacją spowodowaną różnicą ciśnienia między strumieniami powietrza.
  • Nierówna powierzchnia aluminiowych płytek zapewnia turbulentny przepływ powietrza w kanałach, który polepsza wymianę ciepła między strumieniami.

Ochrona przed zamarznięciem
Spadek temperatury zewnętrznej poniżej -10°C (wartość przybliżona, zależna od wilgotności względnej i temperatury strumienia powietrza) wiąże się z ryzykiem przemarzania wymiennika ciepła. Przy temperaturze zewnętrznej niższej niż -4°C zaleca się stosowanie kanałowych nagrzewnic wstępnych.
Ochrona wymiennika ciepła przed przemarznięciem jest w pełni automatyczna i opiera się na sygnałach pochodzących z czujników temperatury.

Uwaga: Na odpływie kondensatu powinien być zainstalowany syfon!

Strumień powietrza m3/h 480
Grubość ścianek mm 45
Masa kg 62
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 10,8
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 56
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,093
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,21
Wymiary filtrów BxHxL mm 300x195x46-M5
Pobór mocy przez napę wentylatora przy przepływie znamionowym W 33
Pobór mocy przez napę wentylatora przy przepływie maksymalnym W 93
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 2,0 / 16,5
Automatyka KOMFOVENT C3.1
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 900

 

Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 50
Wylot nawiewu 63
Wlot wywiewu 50
Wylot wywiewu 64
Obudowa 44

 

Sprawność temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temperatura za odzyskiem ciepła [°C] 2,4 5,4 7,5 9,7 12,0 23,4 25,6 27,9
 
Parametry wodnej kanałowej nagrzewnicy powietrza (DH)*
Zima
Temperatura wody zasilanie/powrót [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40
Moc [kW] 3,2 3,2 3,2 2,8
Przepływ wody [dm3/h] 139 139 138 123
ΔP wody [kPa] 1,0 1,0 1,0 1,0
Temperatura wlot/wylot [°C] 2,4/22 2,4/20
Moc maksymalna [kW] 5,8 4,9 3,9 2,8
Podłączenie [„] ½
Wymiary [mm] 335x295x270
Typ kanałowej nagrzewnicy wodnej DH-160