ZAPYTAJ O PRODUKT

Domekt P
Centrale z krzyżowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 60 do 1000 m3/h

Zalety central serii Domekt P

Oszczędność energii cieplnej
W procesie obróbki powietrza następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, które jest wykorzystywane do ogrzewania powietrza nawiewanego

Efektywna i długoletnia eksploatacja
Brak ruchomych elementów wpływa na efektywną wymianę ciepła i zwiększa żywotność urządzenia.

W pełni odseparowane strumienie powietrza
Strumienie powietrza doprowadzanego i wywiewanego są całkowicie od siebie oddzielone, dlatego bez żadnych obaw można wykorzystać ciepło odzyskane z powietrza wyciąganego.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Domekt P montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Krzyżowe wymienniki ciepła

Wykonanie

  • Zestaw cienkich płytek aluminiowych rozmieszczonych w niewielkich odstępach od siebie.
  • Odprowadzane z pomieszczenia ciepłe powietrze wpływa w co drugi kanał między płytami, ogrzewając zimne powietrze z zewnętrz, przepływające przez pozostałe kanały.
  • Między płytkami znajdują się uszczelki wzmacniające, chroniące je przed deformacją spowodowaną różnicą ciśnienia między strumieniami powietrza.
  • Nierówna powierzchnia aluminiowych płytek zapewnia turbulentny przepływ powietrza w kanałach, który polepsza wymianę ciepła między strumieniami.

Ochrona przed zamarznięciem
Spadek temperatury zewnętrznej poniżej -10°C (wartość przybliżona, zależna od wilgotności względnej i temperatury strumienia powietrza) wiąże się z ryzykiem przemarzania wymiennika ciepła. Przy temperaturze zewnętrznej niższej niż -4°C zaleca się stosowanie kanałowych nagrzewnic wstępnych.
Ochrona wymiennika ciepła przed przemarznięciem jest w pełni automatyczna i opiera się na sygnałach pochodzących z czujników temperatury.

Uwaga: Na odpływie kondensatu powinien być zainstalowany syfon!

Strumień powietrza m3/h 816
Grubość ścianek mm 45
Masa kg 75
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 14,1
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 55
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,159
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,26
Wymiary filtrów BxHxL mm 400x235x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 75
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 181
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 2,5 / 12,2
Automatyka   KOMFOVENT C3.1
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 400

 

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).

Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 52
Wylot nawiewu 66
Wlot wywiewu 52
Wylot wywiewu 66
Obudowa 46

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 35
Sprawność temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temperatura za odzyskiem ciepła [°C] 1,9 5,0 7,1 9,4 11,8 23,4 25,7 28,0
 
Parametry wodnej kanałowej nagrzewnicy powietrza (DH)*
Zima
Temperatura wody zasilanie/powrót [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40
Moc [kW] 5,5 5,5 5,5 5,5
Przepływ wody [dm3/h] 243 242 241 240
ΔP wody [kPa] 4,0 4,0 4,1 4,2
Temperatura wlot/wylot [°C] 1,9/22
Moc maksymalna [kW] 10,2 8,7 7,1 5,6
Podłączenie [„] ½
Wymiary [mm] 420x380x270
Typ kanałowej nagrzewnicy wodnej DH-250