ZAPYTAJ O PRODUKT

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT KLASIK S Hg, RA Hg

  • Do wentylacji pomieszczeń higienicznych oraz czystych.
  • Gładkie powierzchnie wewnętrzne, bez porowatych elementów lub ostrych krawędzi, zapewniają ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń oraz bakterii chorobotwórczych
  • Wszystkie powierzchnie są dodatkowo uszczelniane spoiwami pyłoszczelnymi
  • Wszystkie powierzchnie obudowy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, która umożliwia mycie centrali za pomocą środków dezynfekujących

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT KLASIK to urządzenia przeznaczone do zastosowania w projektach o szczególnych wymaganiach. Mogą być wyposażone w system odzysku ciepła lub funkcjonować w konfiguracji central nawiewnych lub wyciągowych. W zależności od wymagań użytkownika mogą być oferowane jako monoblok lub w konfiguracji wielomodułowej. Szkielet urządzeń KLASIK jest zbudowany z systemu profili aluminiowych, a panele obudowy z blachy ocynkowanej lub blachy kwasoodpornej. Izolację stanowi wełna mineralna grubości 45mm. Na zamówienie obudowa może być pomalowana proszkowo. Standardowo centrale wyposażone są w specjalne uszczelki gwarantujące wysoką szczelność urządzenia oraz izolację akustyczną. Wszystkie drzwi inspekcyjne urządzenia wyposażone są w klamki z możliwością blokady. Istnieje możliwość instalacji urządzeń KLASIK na zewnątrz budynków. Opcjonalne wyposażenie central: regulowane stopy, okna inspekcyjne, podświetlenie sekcji, itp. Urządzenia mogą być wyposażone wg specyficznych wymagań projektowych. Obudowa central klasik odpowiada klasie A pod względem szczelności oraz klasie T3 pod względem przenikania ciepła wg normy EN1886.

Centrale KLASIK są dostępne w 11 wielkościach. Ich wydajności wynoszą od 1000 m3/h do 60000 m3/h. Na indywidualne zamówienie dostępne są jednostki o większych wydajnościach. Centrale KLASIK moga być wyposażone w nagrzewnice wodne lub elektryczne, chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, filtry powietrza od klasy G3 do F9, wymiennik ciepła obrotowy, krzyżowy lub glikolowy, wentylatory typu Plug-in lub z napędem pasowym, nawilżanie parowe lub nawilżanie mgłą wodną, tłumiki akustyczne