ZAPYTAJ O PRODUKT

Verso CF
Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 260 do 3500 m3/h

Zalety central serii Verso CF

Oszczędność energii cieplnej
W procesie obróbki powietrza następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, które jest wykorzystywane do ogrzewania powietrza nawiewanego – centrala ze standardowym wymiennikiem krzyżowym pozwala odzyskać do 65% ciepła, a z wysokosprawnym polistyrenowym wymiennikiem przeciwprądowym – nawet do 92% ciepła.

Efektywna i długoletnia eksploatacja
Brak ruchomych elementów wpływa na efektywną wymianę ciepła i zwiększa żywotność urządzenia.

W pełni odseparowane strumienie powietrza
Strumienie powietrza doprowadzanego i wywiewanego są całkowicie od siebie oddzielone, dlatego bez żadnych obaw można wykorzystać ciepło odzyskane z powietrza wyciąganego.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Verso CF montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Wysokosprawny przeciwprądowy
wymiennik ciepła

Wymiennik skonstruowany jest w całości z polistyrenu – od płytek po obudowę. Zastosowano wyłącznie bezrozpuszczalnikowe kleje elastyczne.

  • To właśnie rozwiązanie projektowe leży u podstaw znakomitej sprawności cieplnej wymiennika.
  • Trójkątne kanały w wymienniku ciepła rozmieszczone zostały w taki sposób, że każdy z nich jest otoczony przez równolegle biegnące kanały, w których powietrze przepływa w przeciwnym kierunku.
  • Każdy kanał świeżego powietrza jest otoczony trzema kanałami, przez które wywiewane jest zużyte ciepłe powietrze, i odwrotnie, każdy kanał odprowadzający zużyte powietrze otoczony jest trzema kanałami nawiewającymi powietrze świeże. Uzyskano w ten sposób maksymalną powierzchnię wymiany ciepła, umożliwiającą efektywny odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła.

Ochrona przed zamarznięciem
Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych może dochodzić do przemarzania na końcu kanału wywiewnego wymiennika ciepła, jeśli temperatura powietrza wywiewanego spadnie poniżej 4°C. Aby nie dopuścić do zamarzania wymiennika, w zagrożonej strefie zamontowany został czujnik sygnalizujący temperaturę automatyce urządzenia. Jeśli w określonym czasie temperatura nie podnosi się, następuje otwarcie klapy układu obejściowego i skierowanie do niego strumienia powietrza zewnętrznego. W ten sposób przez wymiennik ciepła przepływać będzie wyłącznie ciepłe powietrze wywiewane, które rozmrozi przemarzniętą strefę. Przy temperaturze zewnętrznej niższej niż -4°C zaleca się stosowanie kanałowych nagrzewnic wstępnych.

Uwaga: Na odpływie kondensatu powinien być zainstalowany syfon!

Strumień powietrza m3/h 1500
Grubość ścianek mm 50
Masa kg 162
Napięcie znamionowe V HE 3~400 / HW 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 13,2 / HW 7,2
Wymiary filtrów BxHxL mm 550x420x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 470
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 4,5 / 8,3
Automatyka C5.1
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 400

 

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).

Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 60
Wylot nawiewu 74
Wlot wywiewu 60
Wylot wywiewu 75
Obudowa 56

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 46
Sprawność temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 30
Temperatura za odzyskiem ciepła* [°C] 12,7 14,3 15,3 16,3 17,3 23,8

* dla temperatury +22°C, 10% RH

 
Parametry wodnej kanałowej nagrzewnicy powietrza (DH)**
Zima
Temperatura wody zasilanie/powrót [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40
Moc [kW] 4,7 4,7 4,7 4,7
Przepływ wody [dm3/h] 208 207 206 205
ΔP wody [kPa] 4,4 4,4 4,5 4,6
Temperatura wlot/wylot [°C] 12,7/22
Moc maksymalna [kW] 14,8 12,1 9,5 6,9
Podłączenie [„] ½
Wymiary [mm] 510x470x270
Typ kanałowej nagrzewnicy wodnej DH-315