ZAPYTAJ O PRODUKT

Verso R
Centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła.
Zakres wydajności: od 240 do 8000 m3/h

Zalety central serii Verso R

Oszczędność energii cieplnej
W procesie wentylacji pomieszczeń ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do powietrza nawiewanego.

Efektywne ogrzewanie
W normalnych warunkach pracy obrotowy wymiennik ciepła nie przemarza. Nawet przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20°C dodatkowe podgrzewanie powietrza świeżego nie jest konieczne, co skutkuje znaczną oszczędnością energii cieplnej nawet podczas dużych mrozów. Zastosowanie obrotowego wymiennika ciepła pozwala około czterokrotnie zredukować zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.

Równowaga wilgoci w powietrzu
W normalnych warunkach pracy na obrotowym wymienniku ciepła nie dochodzi do wykroplenia się wilgoci, ponieważ jej większość część zawracana jest do pomieszczeń. Nadmiar wilgoci odprowadzany jest na zewnątrz. Powietrze w pomieszczeniach nie ulega wysuszeniu i odpowiednia wilgotność jest zachowana. Ponieważ nie tworzy się kondensat, również odprowadzenie skroplin nie jest potrzebne, co upraszcza montaż jednostki.

Niski poziom hałasu
W centralach wentylacyjnych Verso R montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek.

Obrotowy wymiennik ciepła

Zalety obrotowego wymiennika ciepła

  • Wysoki współczynnik sprawności
  • Brak przemarzania
  • Czterokrotnie niższe zużycie energii na podgrzewanie powietrza doprowadzanego.
  • Przekazywanie wilgoci do powietrza doprowadzanego – stosowanie dodatkowych nawilżaczy powietrza w wentylowanych pomieszczeniach nie jest konieczne.
  • Niepotrzebny jest odpływ skroplin – łatwa instalacja jednostki.
  • Możliwość odzyskiwania chłodu, a więc niższe zużycie energi na schładzanie powietrza.

Sprawność: wymienniki obrotowe oferowane są w dwa poziomach sprawności. Standardową, optymalną sprawność zapewniają wymiennik typu L. Wyższe współczynniki sprawności osiągają wymienniki typu XL.

Centrale wentylacyjne wyposażone są w jeden z trzech rodzajów wymienników obrotowych:

  • Wymiennik z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane), oraz odzyskiwanie wilgoci.
  • Wymiennik higroskopijny z blachy aluminiowej. Umożliwia odzysk ciepła (w sezonie grzewczym) lub chłodu (w lecie, jeśli powietrze w pomieszczeniu jest klimatyzowane). Wymiennik tego typu bardziej efektywnie odzyskuje wilgoć.
  • Wymiennik ciepła wykonany jest z blachy aluminiowej pokrytej powłoką higroskopijną (AZ). Odzysk wilgoci na tym wymienniku jest najbardziej wydajny.

Energooszczędny silnik typu EC
We wszystkich obrotowych wymiennikach ciepła montowane są silniki typu EC, cechujące się energooszczędnością oraz spokojniejszą pracą i sterowaniem obrotowego wymiennika.

Strumień powietrza m3/h 3900
Grubość ścianek mm 50
Masa kg 450 (140/160/150)
Napięcie znamionowe V 3~400
Maksymalny prąd obciążenia A HE 25,6 / HW 4,4
Wymiary filtrów BxHxL mm 525x510x46-M5 (x2)
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 1000
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 15 / 10,7
Automatyka C5.1
Wymagana przestrzeń do obsługi mm 1000

 

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A).

Poziom hałasu średnio ważony LWA dB(A)
Wlot nawiewu 67
Wylot nawiewu 83
Wlot wywiewu 67
Wylot wywiewu 81
Obudowa 59

Tabela przedstawia poziom mocy akustycznej LWA. Wartość ta nie powinna być mylona z ciśnieniem akustycznym LPA.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A), pomieszczenie izolowane standardowo, 10m2, odległość od źródła hałasu – 3 m.

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA dB(A)
Otoczenie 48
Sprawność temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnętrzna [°C] -23 -15 -10 -5 0 30
Temperatura za odzyskiem ciepła* [°C] 11,9 13,7 14,8 16 17,1 23,8

* Dla temperatury wewnętrznej +22°C, 10% RH

 
Wodna nagrzewnico chłodnica (HCW)
Zima Lato
Temperatura wody zasilanie/powrót [°C] 90/70 80/60 70/50 60/40 7/12
Moc [kW] 12,7 12,7 12,7 12,7 14,2
Przepływ wody [dm3/h] 560 558 555 553 2429
ΔP wody [kPa] 1,0 1,0 1,0 1,0 4,4
Temperatura wlot/wylot [°C] 11,9/22 23,8/18
Moc maksymalna [kW] 61,2 48,5 36,3 24,3 17,3
Podłączenie [„] 1