ZAPYTAJ O PRODUKT

  • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym skraplaczem
  • zakres mocy chłodniczej: 7,3 – 151,7kW
  • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
  • zastosowany typ sprężarki: scroll
  • czynnik chłodniczy: R410A
  • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
  • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)