ZAPYTAJ O PRODUKT

Agregat chłodzony wodą ze sprężarką śrubową, wysoka wydajność, standardowy poziom hałasu

Cechy produktu

  • Sprężarka jednośrubowa bezstopniowa
  • Jeden lub dwa niezależne obwody chłodnicze dla zapewnienia wyjątkowej niezawodności
  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Obudowa DX i rura parownika – jeden przepływ po stronie chłodniczej w celu zminimalizowania spadków ciśnienia
  • Dostępna opcja częściowego i całkowitego odzyskiwania ciepła
  • Sterownik MicroTech III z nadrzędnym logicznym układem sterującym i łatwym w obsłudze interfejsem

Korzyści: