ZAPYTAJ O PRODUKT

Zautomatyzowane nawilżanie. Adiabatyczny system nawilżania MCmultizone firmy Carel został zaprojektowany do nawilżania dużych pomieszczeń przemysłowych, oraz pomieszczeń w których znajdują się centrale klimatyzacyjne.System wykorzystuje sprężone powietrze oraz wodę (z sieci lub zdemineralizowaną) do produkcji wysoko rozpylonej zawiesiny.

Adiabatyczny system nawilżania MC firmy Carel został zaprojektowany do nawilżania dużych pomieszczeń przemysłowych, oraz pomieszczeń w których znajdują się centrale klimatyzacyjne.
System wykorzystuje sprężone powietrze oraz wodę (z sieci lub zdemineralizowaną) do produkcji wysoko rozpylonej zawiesiny.

Pobierana energia bezpośrednio z otoczenia zamienia wodę w parę obniża koszty zużycia energii do 70W dla rozpylania 1l/h wody.

Elektroniczne lub mikroprocesorowe sterowanie zapewnia całkowicie zautomatyzowane działanie instalacji nawilżania. Ponadto głowice rozpylaczy, wykonane ze stali nierdzewnej AISI316 posiadają automatyczny system czyszczenia, który zapewnia odpowiedni poziom higieny i niezawodności.
Nawilżacz MC tak jak i pozostałe produkty firmy Carel mogą być podłączone do scentralizowanych systemów nadzoru i monitoringu.

Aplikacje Master/Slave:

  • Jednostka MC MASTER:  wyposażona w wyświetlacz umożliwiający zarządzanie pracą danego urządzenia i innych podłączonych do sieci;
  • Jednostka MC SLAVE: urządzenie bez wyświetlacza normalnie pracujące bazując na sygnałach sterujących pochodzących od jednostki MASTER.
  • Plan: system komunikacji szeregowej łączący jednostkę MASTER z jednostkami SLAVE poprzez adresy sieciowe.
  • Do każdej jednostki MASTER można podłączyć do 5 jednostek SLAVE