ZAPYTAJ O PRODUKT

Adiabetycze chłodzenie. System ChillBooster to adiabetyczny atomizer do chłodzenia ewaporacyjnego, czyli naturalnego procesu odświeżania i schładzania powietrza przez urządzenia takie jak chllery i dry coolery. Produkt przeznaczony jest dla obiektów przemysłowych i publicznych.

System ChillBooster to adiabetyczny atomizer do chłodzenia ewaporacyjnego, czyli naturalnego procesu odświeżania i schładzania powietrza przez urządzenia takie jak chllery i dry coolery. Produkt przeznaczony jest dla obiektów przemysłowych i publicznych.

Składa się z stacji pompowej, która dostarcza do systemu dystrybucji wodę pod ciśnieniem 10 barów. Jest łatwy w instalacji i użytkowaniu dzięki kontroli on/off natężenia przepływu. Uniwersalność urządzenia pozwala na szerokie zastosowanie.

System ChillBooster składa się z:

  • 

stacji pompowej
  • kontroli ON/OFF natężenia przepływu,
  • zaworu  bezpieczeństwa (wysoka temperatura),
  • zaworu spustowego  do opróżniania systemu.

System dystrybucji

  • lance wykonane ze stali nierdzewnej(1);
  • dysze atomizujące (2);
  • 
zawór spustu systemu dystrybucji(3);
  • metalowe węże łączące i osprzęt (4);
  • System UV (opcjonalnie);

Korzyści:

Adiabatyczne chłodzenie powietrza: kropelki wody odparowując pochłaniają ciepło z powietrza, w związku z tym, jest one ochładzane o kilka stopni;

Odparowanie bezpośrednie z lameli wymiennika: część kropelek, które odparowują bezpośrednio z lamel powoduje pracę urządzenia w temperaturze około 2-3 ° C powyżej punktu rosy powietrza.