ZAPYTAJ O PRODUKT

Chłodzenie i nawilżanie z optiMist. optiMist to urządzeniem przeznaczone do chłodzenia i nawilżania powietrza. Rozpyla ono drobne krople wody odparowujące w powietrzu odbierając jednocześnie od niego ciepło i powodując ochłodzenie.

Chłodzenie i nawilżanie z optiMist. optiMist to urządzeniem przeznaczone do chłodzenia i nawilżania powietrza. Rozpyla ono drobne krople wody odparowujące w powietrzu odbierając jednocześnie od niego ciepło i powodując ochłodzenie. optiMist do zwiększenia ciśnienia wody używa pompy łopatkowej – woda jest rozpylana przez specjalne dysze.
Złożony system sterowania składa się z inwertera, który reguluje prędkość działania pompy a co za tym idzie strumień przepływu wody oraz dwóch zaworów elektromagnetycznych aktywujących tylko potrzebne dysze.

Całość pozwala na pracę systemu przy stałym ciśnieniu niezbędnym dla rozpylania wody w szerokim zakresie strumieni przepływu.
Efekt chłodzenia jest uzyskiwany w wyniku odparowania wody w powietrzu: zmiana stanu skupienia z ciekłego na gazowy następuje po zaabsorbowaniu porcji energii z powietrza, które w konsekwencji jest ochładzane. Każdy kilogram rozpylonej wody odbiera od powietrza 0,69 kW energii. optiMist jest kompletnym systemem chłodzenia i nawilżania, który może być użyty do obróbki powietrza w centralach wentylacyjnych i pośredniego chłodzenia poprzez wymiennik regeneracji. Dzięki temu zwiększa efektywności działania centrali wentylacyjnej.
optiMist składa się z:

  • stacji pompowej która zwiększa ciśnienie wody (4-15bar). Stacja zawiera sterownik elektroniczny całkowicie zarządzający pracą urządzenia, regulujący wilgotności i temperatury w każdej z sekcji. Sterownik wyposażony w inwerter i czujnik ciśnienia, który zarządza wartością przepływu wody tak, aby zachować maksymalną precyzję przy minimalnym zużyciu wody oraz energii
  • Systemu dystrybucji i rozpylania- rur transportujących wodę wyposażonych w dysze rozpylające oraz zawory spustowe
  • Odkraplacza
  • Czujników temperatury i/lub wilgotności lub zewnętrznego sygnału sterującego
  • Systemu uzdatniania wody: zwykle jest to system odwróconej osmozy demineralizujący wodę zasilającą optiMist