PRODUKCJA 
Działająca w Szwajcarii firma D&T Industries Ltd. jest dobrze znana z na rynku dzięki zaangażowaniu i twórczej wyobraźni jej inżynierów i personelu technicznego. Firma D&T Industries Ltd. produkuje elektrodowe nawilżacze parowe serii DT oraz Easy w typoszeregu o 19 różnych wielkościach. 

NAWILŻANIE 
Wszędzie – dla ludzi, zwierząt, produktów, aparatury, procesów technologicznych itd… niezbędny jest właściwy i stały poziom wilgotności względnej – doskonałym rozwiązaniem są nawilżacze serii DT lub Easy 

ZASTOSOWANIE 
Dla wielu różnych zastosowań, w przemyśle, a także w szpitalach, muzeach, lotniskach, elektrowniach, zakładach przemysłowych, galeriach, biurowcach, przechowalniach produktów spożywczych, laboratoriach itd… można dobrać optymalną wielkość jednostki spełniającej stawiane wymagania. 

Charakterystyka ogólna nawilżaczy serii DT oraz Easy 
Możliwości techniczne nie tylko pozwalają na przyłączanie modeli serii DT oraz Easy do BMS (Building Management System) w celu uzyskania informacji (zdalne przekazywanie komunikatów), ale także pozwalają na późniejsze sterowanie jednostkami z łączy zewnętrznych i to także dla jednostek serii Easy. 

» zaawansowana technologia wykorzystująca 16-bitowy mikroprocesor pozwalający na bardzo precyzyjne i niezwłoczne reagowanie w odpowiedzi na specyfikę środowiska 
» obudowa ze stali nierdzewnej 
» działanie na wodzie surowej 
» trwałe elektrody siatkowe przedłużające żywotność cylindra 
» wbudowana przystawka regulacji proporcjonalnej