ZAPYTAJ O PRODUKT

Powietrzna pompa ciepła z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego. Elektroniczne pompy obiegowe wbudowane w wersji MIDI i MAXI, a w wersji MINI możliwość sterowania pompą zewnętrzną. Sterownik zapewnia regulację pogodową, modulowaną prędkość obrotową wentylatora. Fabrycznie wykonany układ chłodniczy posiada elektroniczny zawór rozprężny pozwalający maksymalizować efektywność urządzenia.
Rozwiązanie idealne zarówno do nowobudowanych jak i do modernizowanych obiektów. Możliwość pracy w kaskadzie do 36 kW.
Dostępne w wariantach:
MINI: pompa ciepła z jednostką sterującą.
MIDI: pompa ciepła z jednostką sterującą, podgrzewaczem pomocniczym, pompą obiegową c.o. oraz zaworem przełączającym c.o./c.w.u.
MAXI: pompa ciepła z jednostką sterującą, podgrzewaczem pomocniczym, pompą obiegową c.o., zaworem przełączającym c.o./c.w.u. oraz wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 l.