ZAPYTAJ O PRODUKT

Sterowany mikroprocesorem ogrzewacz przepływowy typoszeregu DHE SLi działa całkowicie automatycznie, utrzymując nastawioną przez Użytkownika temperaturę wypływającej wody z dokładnością do 0,5°C, niezależnie od ewentualnych zmian wielkości przepływu wody. Po osiągnięciu przepływu o wartości 3 l/min ogrzewacz włącza się samoczynnie i osiąga temperaturę nastawioną przez Użytkownika wskazując wartość na czytelnym wskaźniku ciekłokrystalicznym. W miarę zwiększania się przepływu wody rośnie automatycznie i bezstopniowo moc urządzenia w celu zapewnienia stałej temperatury wody. Nawet po osiągnięciu maksymalnej mocy urządzenia temperatura pozostaje stała. Mikroprocesor ogranicza wówczas przepływ wody tak, aby priorytet stałej temperatury został bezwzględnie zachowany. Zastosowanie systemu „odkrytej grzałki” umożliwia korzystanie z wody o dużej zawartości wapnia, natomiast elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza zabezpiecza urządzenie przed przepaleniem się.

Podświetlenie wyświetlacza
Wyświetlacz posiada dwukolorowe podświetlenie (zielone / bursztynowe).

Wskazanie efektywności
Zielone podświetlenie ECO sygnalizuje wyjątkowo ekonomiczne stany robocze,

 • gdy załączona moc jest mniejsza niż 80%
 • jeśli przy temperaturze wlotu przekraczającej 35 °C maksymalna moc jest mniejsza niż 80%
 • jeśli przy włączonej funkcji ECO maksymalna moc jest mniejsza niż 80%

W pozostałych stanach roboczych podświetlenie wyświetlacza jest bursztynowe.

Monitor oszczędności
Urządzenie jest wyposażone w funkcję monitorowania oszczędności.
Uaktywnia się ją poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Wskazania:

 • Oszczędność energii
 • Oszczędność wody
 • Oszczędność CO2
 • Ilość energii
 • Zużycie wody

W pozostałych stanach roboczych podświetlenie wyświetlacza jest bursztynowe.

DHE SLi jest przystosowany do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Liczne funkcje zabezpieczające, możliwość montażu nad i podumywalkowego, współpraca z armaturami dostępnymi na rynku oraz kolektorami słonecznymi – to kolejne argumenty potwierdzające atrakcyjność urządzenia. Szeroki zakres mocy: 18, 18/21/24, 27 kW umożliwia dobór urządzenia do zróżnicowanych potrzeb Użytkownika. Pracą ogrzewacza DHE SLi można kierować przy zastosowaniu zdalnego, przewodowego lub bezprzewodowego sterowania zewnętrznego (np. z kuchni). Sterowanie przewodowe (jako wyposażenie dodatkowe) pozwala na regulację ogrzewacza z dwóch pomieszczeń (z blokadą „nieumyślnego przestawienia”). Sterowanie bezprzewodowe – maksymalnie do 6 pilotów.

 • Wersja 18/21/24 KW z możliwością wyboru mocy grzewczej
 • Dostępne moce urządzenia: 18, 18/21/24, 27 kW
 • Bezwzględny priorytet utrzymania dokładnej wartości żądanej temperatury
 • Bardzo duża odporność na zawapnienie oraz ewentualne zapowietrzenie instalacji
 • Bardzo niski przepływ włączeniowy
 • W pełni elektroniczna, bezstopniowa regulacja temperatury, w zakresie od 20-60°C, z dokładnością do 0,5°C (niezależna od wielkości przepływu)
 • Przycisk ograniczający temperaturę w celu ochrony przed poparzeniem (istotne np. w przedszkolach, szkołach, domach opieki społecznej, szpitalach itp.)
 • Przycisk informacji – menu oszczędności, wyświetlanie monitora oszczędności
 • Funkcja ECO oszczędzająca energię poprzez ograniczenie przepływu
 • Optyczny wskaźnik przekroczenia temperatury 43°C
 • Kreskowy wskaźnik mocy
 • Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD wskazujący parametry np.: wartość przepływu, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, aktualny czas
 • Zdalne sterowanie przewodowe i bezprzewodowe (jako wyposażenie dodatkowe) pozwalające na regulację ogrzewacza z dwóch pomieszczeń (z blokadą „nieumyślnego przestawienia”)
 • Nowatorska estetyczna obudowa, przy bardzo małych wymiarach urządzenia (wys. 478 x szer. 225 x głęb. 105 mm)
 • Automatyczne ograniczenie przepływu wody, po napełnieniu wanny
 • Dostosowanie do współpracy z kolektorem słonecznym w celu „dogrzewania” wody do temperatury 60°C